Ngày Thứ Ba - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI ngày thứ ba   Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi: 23-30.09.2017
Hướng Về Tháng Mân Côi   Kính thưa quí ông bà, quí hội viên và thân hữu thuộc Hội Mân Côi,   Chỉ còn 9 ngày nữa là bước vào Tháng 10 – Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Tháng Mân Côi năm nay thật đặc biệt vì nằm trong khung cảnh mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017).   Để Tháng Mân Côi mang lại nhiều kết quả ...

Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.09.2017
24.09.2017 Chúa Nhật 25 – Năm A Thánh vịnh tuần 1                                          Tin mừng: Mt 20,1-16a   ...

Giáo Lý Năm Thánh – Bài 74: Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo
Bài 74: (Thứ Tư ngày 27-10-1999)   Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo   Công Đồng Chung Vaticanô II đã nhấn mạnh đến chiều kích đặc biệt của đức ái, một chiều kích thôi thúc chúng ta theo gương Chúa Kitô tiến đến với những người nghèo khổ nhất: “Chúa Kitô được Chúa Cha sai đến ‘để mang tin mừng cho người nghèo khổ… chữa lành tâm can sầu muộn’ ...

Ngày 24 Tháng 09 - Ðức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng. Cầu Cho Chúng Con
HÁT VỀ MẸ   DÂNG MẸ   ÐK. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con.   1. Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng ...

Đại Hội Giới Trẻ Châu Âu Vì Hoà Bình Lần Thứ 7
Cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu vì hòa bình lần thứ VII đang được tổ chức tại Barcelona, Tây ban nha, nơi đã xẩy ra thảm kịch khủng bố làm cho hơn 100 người chết và bị thương. Cuộc gặp gỡ này là sinh hoạt được cộng đồng thánh Egidio tổ chức. Các lần gặp gỡ trước được tổ chức lần lượt tại Assisi, Krakow, Roma, Berlin, Anversa và Paris.   Cuộc ...