01/02/2022
1065
Nhân dịp Năm Mới - Xuân Mới, xin kính chúc quý vị và gia đình được nhiều ân lộc của Chúa Xuân.

Trong năm mới này, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam mong muốn sẽ có những chương trình cụ thể cho các hội viên... theo tinh thần hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông - tham gia - sứ vụ. 

Rất mong quý vị hiệp ý cầu nguyện, cũng như cộng tác với Ban Cổ Võ Kinh Mân Côi, để lời kinh đơn sơ huyền nhiệm của Mẹ Rất Thánh được nhiều người yêu mến.

Đặc trách
Linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250