23/06/2016
2104
Kính thưa quý vị trong Gia Đình Mân Côi,

Trong bối cảnh mừng 800 năm thành lập Dòng Đa Minh, một Cuộc Hành Hương Kinh Mân Côi Quốc Tế được thực hiện trên phạm vi toàn thế giới trải qua 200 đan viện nữ Đa Minh. Mỗi một đan viện đảm nhận 2 ngày cho Cuộc Hành Hương này.

Hôm nay, Cuộc Hành Hương Mân Côi đã đến Việt Nam. Trong 2 ngày, 23 và 24/06/2016, đan viện nữ Đa Minh Việt Nam sẽ đảm nhận luôn phiên của mình.

Hiệp với những nữ đan sĩ Đa Minh, chúng ta cùng hành hương Kinh Mân Côi cầu nguyện cho thế giới, Giáo Hội và nhân loại.

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.
 
114.864864865135.135135135250