05/10/2016
2329
Mừng Lễ Mẹ Mân Côi – Hội Mân Côi Việt Nam Úc Châu Tại Giáo Xứ St Margaret Mary Brunswick

Tháng Mười về nhắc nhở chúng ta mệnh lệnh Mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm trước đây nhắn nhủ: “Hãy siêng năng Lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho Hòa bình thế giới”…Coi Hình (Lê Hải)

Năm nay Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb, chính xứ St Margaret Mary và cũng là người đã khởi xướng và cổ súy Hội Mân Côi Việt Nam tại Úc Châu, đã mời Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc, OP., Đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam qua giảng Tĩnh tâm ba ngày từ 29,30/9/2016 và 1/10/2016 sửa soạn cộng đoàn mừng đại lễ Mẹ Mân Côi vào Chúa Nhật 2/10/2016.

Lễ mừng được bắt đầu bằng giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ, tiếp theo là bài chia sẻ của sơ Tổng quyền Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm (giáo phận Xuân Lộc). Vào lúc 5 giờ chiều, cả cộng đoàn cung nghinh rước Đức Mẹ từ Trung tâm Thiên Ân vào thánh đường, và các em Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian dâng hoa cho Mẹ, tiếp theo là toàn thể cộng đoàn lần lượt lên dâng hoa tận hiến cho Mẹ trước khi bước vào Thánh lễ.

Trong ba ngày Tĩnh tâm, cha giảng thuyết đã hướng dẫn cộng đoàn hiểu rõ vế ý nghĩa Kinh Kính Mừng, sức mạnh vô song của Kinh Mân Côi, ích lợi việc tôn sùng Kinh Mân Côi và ơn ích của Hội Mân Côi trong Giáo Hội cũng như chiều kích Thiên Chúa Ba Ngôi trong Kinh Kính Mừng và tràng chuỗi Mân Côi xuyên qua các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng và Sáng như một cuốn Kinh Thánh thu gọn…

Sau Thánh lễ, tất cả cộng đoàn được mời tham dự tiệc vui mừng lễ Mẹ Mân Côi trong hội trường giáo xứ.
 
114.864864865135.135135135250