03/01/2018
968
Dưới đây là lời chia tay và lời cảm ơn chân thành đến từ cha Louis-Marie ARIÑO-DURAND, OP., Đặc trách Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh Thế Giới sau khi kết thúc nhiệm kỳ gần 10 năm.


Ngày 31.12.2017...

Ngày 31.12.2017 chính là ngày kết thúc nhiệm kỳ của tôi trong tư cách là Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi. Tôi đảm nhận một nhiệm kỳ gần 10 năm, với biết bao nhiêu là cuộc gặp gỡ và trao đổi!

Đây là thời gian để tôi nói lời cảm ơn với anh chị em về sự trung thành và giúp đỡ của anh chị em, và tất cả thời gian này tôi dành để cầu nguyện, suy gẫm và đối thoại.

Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em tận đáy lòng!

Thực sự là chúng ta không chia tay nhau: Kinh Mân Côi vẫn sẽ là mối dây liên kết chúng ta lại với nhau, vượt ra ngoài ngôn ngữ và khoảng cách. Xin chào tạm biệt anh chị em, hẹn gặp anh chị em trong lời cầu nguyện!
 
01.01.2018...
 
Vị tân Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi đã được bổ nhiệm. Đó là cha Christopher Eggleton, hiện tại đang là Phụ tá của Bề trên Tổng quyền phụ trách các tỉnh dòng tại Hoa Kỳ.

Tôi chào đón cha, và cầu chúc cha hoàn thành trọng trách này. Nhưng trên hết, tôi hy vọng cha sẽ tìm được trong sứ vụ này nhiều niềm vui như tôi!
 
Với tất cả anh chị em, tôi cầu chúc một Năm Mới thật tuyệt vời... với Kinh Mân Côi! Xin Chúa gìn giữ anh chị em và đổ tràn đầy lòng anh chị em phúc lành của Ngài!
 
Tu sĩ  Louis-Marie ARIÑO-DURAND, OP.
Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi
 
Chuyển ngữ: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Tổng đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
(Nguồn: https://www.rosarium.op.org)