31/12/2015
4394
Kính thưa quý vị,

Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam cho ra mắt một tên miền mới chạy trên giao diện với kinhmancoi.net. Tên miền mới này liên quan đến Năm Thánh Lòng Thương Xót: methuongxot.net.

Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót (Mater Misericordiae). Mẹ của Lòng Thương Xót, một danh hiệu rất thích hợp có liên quan đến năm thánh đặc biệt này. Từ rất lâu, người tín hữu đã gọi Mẹ của Chúa Giêsu là Mẹ nhân ái, Mẹ khoan thay nhân thay, Mẹ xót thương...

Tên miền này đã được chính thức đăng ký vào ngày 08.12.2015, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và cũng là ngày khai mạc Năm Thánh đặc biệt về Lòng Thương Xót. Hôm nay là ngày cuối năm 2015, là ngày áp lễ Mẹ Thiên Chúa, tên miền methuongxot.net chính thức ra mắt quý vị.

Mong rằng mỗi người tín hữu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, cảm nhận được Lòng Chúa Thương Xót ngày càng sâu sắc hơn.

Đặc trách
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250