21/11/2015
3443
Kính thưa quý vị,

Kính thưa quý hội viên và thân hữu trong gia đình Mân Côi thuộc Giáo phận Vinh.

Hôm nay là lễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thờ. Nhân dịp đặc biệt này, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản website cho Hội Mân Côi tại Giáo phận Vinh: vinh.hoimancoi.net. Hy vọng, với sự đóng góp của website, các hội viên trong Hội Mân Côi sẽ có cơ hội hiểu biết về Kinh Mân Côi, Đức Mẹ... và liên lạc dễ dàng với nhau.

Trong tương lai gần đây, Website Hội Mân Côi dành cho các giáo phận khác cũng sẽ được ra mắt, khi bộ phận kỹ thuật hoàn thành.

Tu viện thánh Martin, ngày 21.11.2015

Tổng Đặc Trách

Linh mục Phanxicô Xavie Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250