06/04/2016
2581
Năm thánh 2016 – Giao diện mới cho trang web Kinh Mân Côi: http://www.rosarium.op.org
 
Chúng tôi xin thông báo cho quý vị biết... về giao diện mới này. Giao diện mới cho trang web Kinh Mân Côi của Dòng Đa Minh đã được chính thức ra mắt !
 
Thật vậy, cần phải nâng cấp giao diện cũ đã phục vụ quý vị từ gần 7 năm nay. Trong bảy năm đó, nó đã phục vụ tốt và trung thành, với việc cập nhật bài viết hằng ngày... bằng một trong 65 ngôn ngữ được xuất hiện trên trang web !
 
Cảm ơn quý vị đã trung thành truy cập ngày càng nhiều hơn !
 
Chúng tôi thấy được sự trung thành của quý vị như một lời mời gọi chúng tôi phải làm tốt hơn để phục vụ quý vị, trong việc cổ võ Kinh Mân Côi và cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ !
 
Chúng tôi cần đăng tải 3.000 tài liệu trong kho dữ liệu để cung cấp cho quý vị kho tàng mới và phong phú hơn. Vì thế, xin mời quý vị ghé thăm giao diện mới này, giao diện mà chúng tôi thấy là sáng hơn, tương thích hơn, hiện đại hơn... nói tóm lại là đẹp hơn !
 
Chúng tôi đã quyết định ra mắt giao diện vào một ngày biểu tượng, nằm ngay giữa Năm Thánh thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết: ngày mừng Lễ Truyền Tin, năm nay rơi vào ngày 4 tháng Tư.
 
Chúng tôi rất trông mong vào sự trung thành của quý vị, nhưng hơn nữa là còn vào sự kiên nhẫn và niềm cảm thông của quý vị: chúng tôi sẽ phải điều chỉnh nhiều... điều này chắc chắn cần phải có thời gian thích hợp.
 
Vì vậy, chúng tôi cậy nhờ vào lời cầu nguyện của quý vị, và lời cầu bầu của Tổng lãnh thiên thần Gabriel, “đấng bảo trợ của tất cả mọi hoạt động liên quan đến truyền thông”, như đức giáo hoàng Piô XII đã tuyên bố.
 
Ước mong Năm Thánh... mang lại nhiều thiện ích với Kinh Mân Côi... hơn bao giờ hết !

(Nguồn: http://www.rosarium.op.org)
 
114.864864865135.135135135250