07/11/2015
4204
Khai Mạc Năm Thánh Mừng 800 Năm Thành Lập Dòng Đa Minh, www.daminhvn.net kính mời độc giả tham dự buổi truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Và Nghi Thức Sai Đi, do Tiểu Ban Năm Thánh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tổ chức, tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, từ 7g30 ngày 07 tháng 11 năm 2015. Buổi truyền hình thực hiện đồng loạt với tất cả các Tỉnh Dòng khác.
Quý vị có thể xem trực tiếp tại đây, hoặc trên kênh Youtube

114.864864865135.135135135250