Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.11.2020 ​
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.11.2020 ​ / 1590 / Với Mẹ
Thứ Bảy, ngày 14.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18, 1-8). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.11.2020
/ 1447 / Với Mẹ
Thứ Sáu, ngày 13.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17, 26-37). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.11.2020
/ 666 / Với Mẹ
Thứ Năm, ngày 12.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17, 20-25). Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.11.2020
/ 767 / Với Mẹ
Thứ Tư, ngày 11.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17, 11-19). Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.11.2020
/ 1573 / Với Mẹ
Thứ Bảy, 07.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 9-15). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ:  06.11.2020
/ 632 / Với Mẹ
Thứ Sáu, 06.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 1-8). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.11.2020
/ 1932 / Với Mẹ
Thứ Năm, 05.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-10). Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.11.2020
/ 751 / Với Mẹ
Thứ Tư, 04.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 25-33). Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.11.2020
/ 1019 / Với Mẹ
Thứ Ba, 03.11.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14,15-24). Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.11.2020
/ 811 / Với Mẹ
Thứ Hai, 02.11.2020  Lễ cầu cho các linh hồn Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.11.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.11.2020
/ 778 / Với Mẹ
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ - LỄ TRỌNG Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,1-12a). Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.10.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.10.2020
/ 2066 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Bảy, ngày 31.10.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.10.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.10.2020
/ 1224 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Sáu, ngày 30.10.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.10.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.10.2020
/ 1342 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Năm, ngày 29.10.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.10.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.10.2020
/ 1259 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Tư, ngày 28.10.2020 Th. SIMON và th. GIUĐA, TĐ - lễ kính I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.10.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.10.2020
/ 1308 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Ba, ngày 27.10.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.10.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.10.2020
/ 2022 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Hai, ngày 26.10.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.10.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.10.2020
/ 869 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY Chúa Nhật, ngày 25.10.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...