Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.04.2017 / 1196 / Với Mẹ
Thứ Sáu, 28.04.2017 - Thánh Phêrô Chanel, linh mục tử đạo, lễ nhớ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,1-15).   Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.04.2017
/ 711 / Với Mẹ
Thứ Năm, 27.04.2017 - Tuần 2 Phục Sinh Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,31-36).   Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.04.2017
/ 575 / Với Mẹ
Thứ Tư, 26.04.2017 - Tuần 2 Phục Sinh Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan (​Ga 3,16-21)   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.04.2017
/ 693 / Với Mẹ
25.04.2017                                       &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.04.2017
/ 1416 / Với Mẹ
  24.04.2017                                        ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.04.2017
/ 981 / Với Mẹ
  23.04.2017                                      &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.04.2017
/ 1136 / Với Mẹ
  22.04.2017                                      &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.04.2017
/ 817 / Với Mẹ
21.04.2017                                       &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.04.2017
/ 835 / Với Mẹ
20.04.2017                                       &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.04.2017
/ 946 / Với Mẹ
  19.04.2017                                      &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.04.2017
/ 792 / Với Mẹ
  18.04.2017                                      &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.04.2017
/ 1539 / Với Mẹ
  17.04.2017                                      &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.04.2017
/ 1531 / Với Mẹ
16.04.2017                                         ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.04.2017
/ 656 / Với Mẹ
15.04.2017                                       &nb ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.04.2017
/ 768 / Với Mẹ
14.04.2017                                       &n ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.04.2017
/ 1040 / Với Mẹ
13.04.2017                                       &n ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.04.2017
/ 837 / Với Mẹ
12.04.2017                                       &nbs ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.04.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.04.2017
/ 871 / Với Mẹ
  11.04.2017                                      &nbs ...