Lời Kinh Hằng Ngày: 06.04.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 06.04.2020 / 691 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Ngày 06.04.2020, Thứ Hai - Tuần Thánh   I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 05.04.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 05.04.2020
/ 1327 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Ngày 05.04.2020, Chúa Nhật Lễ Lá   I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 04.04.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 04.04.2020
/ 1437 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Ngày 04.04.2020, Thứ Bảy Tuần 5 - Mùa Chay   I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 03.04.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 03.04.2020
/ 1471 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Ngày 03.04.2020, Thứ Sáu Tuần 5 - Mùa Chay   I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 02.04.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 02.04.2020
/ 527 / Với Mẹ
Ngày 02.04.2020, Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen. 2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 01.04.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 01.04.2020
/ 403 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Ngày 01.04.2020, Thứ Tuần V - Mùa Chay   I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.03.2020
/ 579 / Với Mẹ
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: Thứ Ba, ngày 31.03.2020    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8, 21-30). Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.03.2020
/ 605 / Với Mẹ
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: Thứ Hai, ngày 30.03.2020   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8, 1-11).  Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.03.2020
/ 597 / Với Mẹ
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: Chúa Nhật, ngày 29.03.2020   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11, 1-45).  Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.03.2020
/ 574 / Với Mẹ
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: Thứ Bảy, ngày 28.03.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7, 40-53). Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.03.2020
/ 722 / Với Mẹ
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: Thứ Sáu, ngày 27.03.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7, 1-2. 10. 25-3). Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.03.2020
/ 1202 / Với Mẹ
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: Thứ Năm, ngày 26.03.2020 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,31-47). Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Đấng khác làm chứng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.03.2020
/ 606 / Với Mẹ
25.03.2020 Thứ Tư LỄ TRUYỀN TIN     Tin mừng: Lc 1,26-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.03.2020
/ 867 / Với Mẹ
24.03.2020 Thứ Ba   Tin mừng: Ga 5, 1-3a. 5-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.03.2020
/ 576 / Với Mẹ
23.03.2020 Thứ Hai     Tin mừng: Ga 4,43-54   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.03.2020
/ 710 / Với Mẹ
22.03.2020 Chúa Nhật Tuần IV MC - Năm A     Tin mừng: Ga 9,1-41   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.03.2020
/ 1356 / Với Mẹ
21.03.2020 Thứ Bảy     Tin mừng: Lc 18,9-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.03.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.03.2020
/ 1278 / Với Mẹ
20.03.2020 Thứ Sáu     Tin mừng: Mc 12,28b-34   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" ...