Giáo Lý Năm Thánh - Bài 44: Cuộc Lữ Hành Tiến Về Nhà Cha
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 44: Cuộc Lữ Hành Tiến Về Nhà Cha / 25 / Giáo Lý
Bài 44 (Thứ Tư ngày 16-12-1998)  Cuộc Lữ Hành Tiến Về Nhà Cha “Thầy từ Cha mà đến trong thế gian; Thày cũng đang lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Jn.16:28). Dựa vào những lời Chúa Giêsu nói đó, để đi theo chủ đề được phác họa trong Tông ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 43: Vai Trò Làm Mẹ Của Đức Maria Gắn Liền Với Thần Linh
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 43: Vai Trò Làm Mẹ Của Đức Maria Gắn Liền Với Thần Linh
/ 678 / Giáo Lý
Bài 43 (Thứ Tư ngày 9-12-1998)    Vai Trò Làm Mẹ Của Đức Maria Gắn Liền Với Thần Linh   Để đúc kết loạt bài suy niệm của chúng ta về Chúa Thánh Thần vào năm dành để kính Ngài trong cuộc chúng ta hành trình tiến đến Đại Năm Thánh ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 42: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới Và Đất Mới
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 42: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới Và Đất Mới
/ 690 / Giáo Lý
Bài 42 (Thứ Tư ngày 2-12-1998)    Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới Và Đất Mới   Thánh Linh là nguồn “hy vọng không làm thất vọng” (Rm.5:5). Theo ý nghĩa đó, sau khi xét đến một số “dấu hy vọng” hiện lên trong thời của chúng ta đây, ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 41: Thần Linh Dẫn Giáo Hội Bước Đi Trên Con Đường Canh Tân
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 41: Thần Linh Dẫn Giáo Hội Bước Đi Trên Con Đường Canh Tân
/ 690 / Giáo Lý
Bài 41 (Thứ Tư ngày 25-11-1998)   Thần Linh Dẫn Giáo Hội Bước Đi Trên Con Đường Canh Tân   Trong bài giáo lý trước, chúng ta đã suy niệm về “những dấu hy vọng” hiện diện trong thế giới. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài suy niệm này trong ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 40: Những Dấu Hy Vọng Hiện Lên Cuối Trời Thế Kỷ Này
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 40: Những Dấu Hy Vọng Hiện Lên Cuối Trời Thế Kỷ Này
/ 698 / Giáo Lý
Bài 40 (Thứ Tư ngày 18-11-1998)   Những Dấu Hy Vọng Hiện Lên Cuối Trời Thế Kỷ Này   Việc chúng ta sâu xa tìm hiểu tác động của Thánh Linh trong Giáo Hội và trong thế giới dẫn chúng ta tới việc để ý đến “những dấu hy vọng hiện lên ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 39: Thánh Linh Là Nguồn Hy Vọng
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 39: Thánh Linh Là Nguồn Hy Vọng
/ 678 / Giáo Lý
Bài 39 (Thứ Tư ngày 11-11-1998)    Thánh Linh Là Nguồn Hy Vọng   “Thánh Linh, Đấng Chúa Giêsu Kitô tử giá và phục sinh tuôn đổ “khôn lường”, là “Đấng dựng xây vương quốc của Thiên Chúa trong tiến trình lịch sử để sửa soạn cho ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 38: Thân Xác Của Chúng Ta Sẽ Được Thông Phần Vào Cuộc Phục Sinh
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 38: Thân Xác Của Chúng Ta Sẽ Được Thông Phần Vào Cuộc Phục Sinh
/ 635 / Giáo Lý
Bài 38 (Thứ Tư ngày 4-11-1998)   Thân Xác Của Chúng Ta Sẽ Được Thông Phần Vào Cuộc Phục Sinh     Thánh Tông Đồ Phaolô dạy rằng: “Quê hương của chúng ta ở trên trời, nơi chúng ta trông đợi một vị Cứu Tinh là Chúa Giêsu ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 37: Sự Sống Trong Thần Linh Trổi Vượt Trên Cả Sự Chết
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 37: Sự Sống Trong Thần Linh Trổi Vượt Trên Cả Sự Chết
/ 631 / Giáo Lý
Bài 37 (Thứ Tư ngày 28-10-1998)   Sự Sống Trong Thần Linh Trổi Vượt Trên Cả Sự Chết   “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để ai tin vào Con thì không phải chết song sẽ được sự sống trường sinh” (Jn.3:16). Những lời ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 36: Thần Linh Ban Ơn Sống Siêu Việt
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 36: Thần Linh Ban Ơn Sống Siêu Việt
/ 657 / Giáo Lý
Bài 36 (Thứ Tư ngày 21-10-1998)   Thần Linh Ban Ơn Sống Siêu Việt   Thánh Linh là “Chúa và là Đấng ban sự sống”. Với những lời Kinh Tin Kính Nicêa Contantinôpôli này, Giáo Hội tiếp tục tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Thánh Thần, ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 35: Bí Tích Thêm Sức Niêm Ấn Chúng Ta Bằng Tặng Ân Thần Linh
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 35: Bí Tích Thêm Sức Niêm Ấn Chúng Ta Bằng Tặng Ân Thần Linh
/ 668 / Giáo Lý
Bài 35 (Thứ Tư ngày 14-10-1998)   Bí Tích Thêm Sức Niêm Ấn Chúng Ta Bằng Tặng Ân Thần Linh   Trong bài giáo lý lần trước, chúng ta đã suy niệm về bí tích Thêm Sức như là một bí tích hoàn thành ân sủng của phép rửa. Giờ đây chúng ta sẽ ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 34: Bí Tích Thêm Sức Hoàn Hảo Ân Sủng Phép Rửa Tội
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 34: Bí Tích Thêm Sức Hoàn Hảo Ân Sủng Phép Rửa Tội
/ 678 / Giáo Lý
Bài 34 (Thứ Tư ngày 30-9-1998)    Bí Tích Thêm Sức Hoàn Hảo Ân Sủng Phép Rửa Tội   Trong năm thứ hai sửa soạn Mừng Kỷ Niệm Năm 2000 này, chúng ta phải tái cảm nhận đặc biệt về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi bí tích Thêm Sức ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 33: Nơi Thần Linh, Chúng Ta Đọc Thấy “Những Dấu Chỉ Thời Đại”
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 33: Nơi Thần Linh, Chúng Ta Đọc Thấy “Những Dấu Chỉ Thời Đại”
/ 729 / Giáo Lý
Bài 33 (Thứ Tư ngày 23-9-1998)    Nơi Thần Linh, Chúng Ta Đọc Thấy “Những Dấu Chỉ Thời Đại”   Trong Tông Thư Tertio Millennio Adveniente, Tôi đã thúc giục toàn thể Giáo Hội, liên quan đến năm kính Thánh Linh, “hãy tạo lấy ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 32: Thần Linh Sinh Động Nơi Nào Có Chân Lý
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 32: Thần Linh Sinh Động Nơi Nào Có Chân Lý
/ 697 / Giáo Lý
Bài 32 (Thứ Tư ngày 16-9-1998)    Thần Linh Sinh Động Nơi Nào Có Chân Lý   Lập lại câu phát biểu trong Sách Khôn Ngoan (1:7), Công Đồng Chung Vaticanô II dạy chúng ta rằng “Thần Linh Chúa”, Đấng tuôn ban tặng ân của Ngài xuống ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 31: Thánh Linh Soi Động Con Tim Nhân Loại Trong Việc Tìm Kiếm Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 31: Thánh Linh Soi Động Con Tim Nhân Loại Trong Việc Tìm Kiếm Thiên Chúa
/ 684 / Giáo Lý
Bài 31 (Thứ Tư ngày 9-9-1998)   Giáo Lý Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Chúa Thánh Thần - Bài 31: Thánh Linh Soi Động Con Tim Nhân Loại Trong Việc Tìm Kiếm Thiên Chúa   Trong Nostra Aetate, Tuyên Ngôn về Liên Hệ của Giáo ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 30: Thánh Linh Là Nguồn Tự Do Đích Thực
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 30: Thánh Linh Là Nguồn Tự Do Đích Thực
/ 685 / Giáo Lý
Bài 30 (Thứ Tư ngày 2-9-1998)    Giáo Lý Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Chúa Thánh Thần Bài 30: Thánh Linh Là Nguồn Tự Do Đích Thực   Cuốn Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: “con người tham dự vào ánh ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 29: Con Người Được Mời Hiệp Thông Với Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 29: Con Người Được Mời Hiệp Thông Với Thiên Chúa
/ 677 / Giáo Lý
Giáo Lý Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Chúa Thánh Thần - Bài 29:     Bài 29 (Thứ Tư ngày 26-8-1998)   Con Người Được Mời Hiệp Thông Với Thiên Chúa   Lịch sử cứu độ là việc Thiên Chúa từ từ thông mình ra cho con ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 28: Tạo Thành Phải Là Nơi Cư Trú Của Bình An
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 28: Tạo Thành Phải Là Nơi Cư Trú Của Bình An
/ 645 / Giáo Lý
Giáo Lý Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Chúa Thánh Thần - Bài 28:   Bài 28 (Thứ Tư ngày 19-8-1998)   Tạo Thành Phải Là Nơi Cư Trú Của Bình An   Trong chương tám của Thư gửi giáo đoàn Rôma, khi cắt nghĩa về tác động của ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 27: Thần Linh Hoạt Động Trong Toàn Thể Tạo Thành Và Trong Lịch Sử
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 27: Thần Linh Hoạt Động Trong Toàn Thể Tạo Thành Và Trong Lịch Sử
/ 637 / Giáo Lý
Giáo Lý Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Chúa Thánh Thần - Bài 27:   Bài 27 (Thứ Tư ngày 12-8-1998)   Thần Linh Hoạt Động Trong Toàn Thể Tạo Thành Và Trong Lịch Sử   Để hướng về Cuộc Đại Hỷ Mừng Năm 2000, bắt đầu ngay từ ...