Giáo Lý Năm Thánh – Bài 57: Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 57: Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết / 703 / Giáo Lý
Bài 57: (Thứ Tư ngày 2-6-1999)   Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết   Sau khi suy niệm về định mệnh chung của nhân loại, khi nó được hoàn tất vào lúc tận cùng của thời gian, hôm nay chúng ta cần để ý đến một đề tài khác trực ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 56: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới, Đất Mới
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 56: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới, Đất Mới
/ 736 / Giáo Lý
Bài 56: (Thứ Tư ngày 26-5-1999) Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới, Đất Mới   Trong năm cuối cùng dọn mừng Cuộc Mừng Kỷ Niệm này, đề tài chúng ta đang suy niệm liên quan đến cuộc hành trình của nhân loại tiến về cùng Chúa Cha gợi ý cho chúng ta ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 55: Việc Đối Thoại Với Các Đại Tôn Giáo Trên Thế Giới
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 55: Việc Đối Thoại Với Các Đại Tôn Giáo Trên Thế Giới
/ 725 / Giáo Lý
Bài 55: (Thứ Tư ngày 19-5-1999)   Việc Đối Thoại Với Các Đại Tôn Giáo Trên Thế Giới    Việc Sách Tông Vụ thuật lại bài diễn từ của Thánh Phaolô ngỏ cùng dân thành Nhã Điển hình như rất thích hợp cho công hội đa giáo ở vào thời của ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 54: Hồi Giáo Và Kitô Giáo Tôn Thờ Một Thiên Chúa Duy Nhất
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 54: Hồi Giáo Và Kitô Giáo Tôn Thờ Một Thiên Chúa Duy Nhất
/ 777 / Giáo Lý
Bài 54: (Thứ Tư ngày 5-5-1999)   Hồi Giáo Và Kitô Giáo Tôn Thờ Một Thiên Chúa Duy Nhất    Để tiếp tục việc chúng ta bàn đến vấn đề đối thoại liên tôn, hôm nay chúng ta suy đến việc đối thoại với người Hồi Giáo, thành phần “cùng với ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 53: Do Thái Và Kitô Giáo Được Thừa Hưởng Chung Rất Nhiều
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 53: Do Thái Và Kitô Giáo Được Thừa Hưởng Chung Rất Nhiều
/ 768 / Giáo Lý
Bài 53 (Thứ Tư ngày 28-4-1999)   Do Thái Và Kitô Giáo Được Thừa Hưởng Chung Rất Nhiều    Việc đối thoại liên tôn mà Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến đã khuyến khích như một tính chất riêng biệt của năm đặc biệt dâng kính ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 52: Đối Thoại Liên Tôn Là Một Phần Trong Sứ Vụ Cứu Độ Của Giáo Hội
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 52: Đối Thoại Liên Tôn Là Một Phần Trong Sứ Vụ Cứu Độ Của Giáo Hội
/ 798 / Giáo Lý
Bài 52 (Thứ Tư ngày 21/4/1999)    Đối Thoại Liên Tôn Là Một Phần Trong Sứ Vụ Cứu Độ Của Giáo Hội   Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha của tất cả chúng ta, Đấng ở trên tất cả, nơi tất cả và trong tất cả” (Eph.4:6).   Theo ý ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 51: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 51: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
/ 754 / Giáo Lý
Bài 51 (Thứ Tư ngày 7/4/1999)   Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi   Tình yêu của Thiên Chúa là Cha đối với chúng ta không thể làm ngơ cho chúng ta mà không đòi chúng ta phải đáp ứng bằng việc liên lỉ dấn thân. Việc ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 50: Tình Yêu Của Chúa Cha Quảng Đại Và Quan Phòng
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 50: Tình Yêu Của Chúa Cha Quảng Đại Và Quan Phòng
/ 801 / Giáo Lý
Bài 50 (Thứ Tư ngày 24/3/1999)    Tình Yêu Của Chúa Cha Quảng Đại Và Quan Phòng   Chúng ta hôm nay, để tiếp tục suy niệm về Thiên Chúa là Cha, sẽ suy về tình yêu quảng đại và quan phòng của Ngài. “Chứng cớ Thánh Kinh đều đồng ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 49: Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Cha
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 49: Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Cha
/ 828 / Giáo Lý
Bài 49 (Thứ Tư ngày 17/3/1999)   Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Cha   Chúa Giêsu, vào giây phút bi thảm sửa soạn đối diện với sự chết, đã kết thúc bài từ biệt của mình (x.Jn.13ff) bằng lời nguyện tuyệt vời cùng Chúa Cha. Bài từ ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 48: Mạc Khải Mầu Nhiệm Ba Ngôi
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 48: Mạc Khải Mầu Nhiệm Ba Ngôi
/ 813 / Giáo Lý
Bài 48 (Thứ Tư ngày 10/3/1999)    Mạc Khải Mầu Nhiệm Ba Ngôi   Chúa Giêsu, qua lời nói và việc làm của Người, như chúng ta thấy trong bài giáo lý lần vừa rồi, hoan hưởng mối liên hệ rất đặc biệt với Cha “của Người”. Phúc Âm thánh ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 47: Mối Liên Hệ Đặc Thù Với Chúa Cha
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 47: Mối Liên Hệ Đặc Thù Với Chúa Cha
/ 819 / Giáo Lý
Bài 47 (Thứ Tư ngày 3/3/1999)    Mối Liên Hệ Đặc Thù Với Chúa Cha   Chúc tụng Thiên Chúa và Cha của Chúa Giêsu Kitô” (Eph.1:3). Những lời này của Thánh Phaolô đã khéo dẫn chúng ta đến việc hiểu biết mới mẻ về Chúa Cha như được ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 46: Thiên Chúa Tỏ Mình Ra Là Cha Của Dân Yến-Duyên
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 46: Thiên Chúa Tỏ Mình Ra Là Cha Của Dân Yến-Duyên
/ 838 / Giáo Lý
Bài 46 (Thứ Tư ngày 20-1-1999)    Thiên Chúa Tỏ Mình Ra Là Cha Của Dân Yến-Duyên   Dân tộc Yến-Duyên – như chúng ta đã đề cập đến trong bài giáo lý lần vừa rồi – đã cảm nghiệm được Thiên Chúa như là một người cha. Như tất cả mọi ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 45: Thiên Chúa Từ Từ Tỏ Ra Cho Thấy Vai Trò Làm Cha Của Ngài
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 45: Thiên Chúa Từ Từ Tỏ Ra Cho Thấy Vai Trò Làm Cha Của Ngài
/ 855 / Giáo Lý
Bài 45 (Thứ Tư ngày 13-1-1999)    Thiên Chúa Từ Từ Tỏ Ra Cho Thấy Vai Trò Làm Cha Của Ngài   “Ngài đã dựng nên chúng tôi cho Ngài, ôi lạy Chúa, nên lòng chúng tôi khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong Chúa” (Conf.1,1). Câu ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 44: Cuộc Lữ Hành Tiến Về Nhà Cha
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 44: Cuộc Lữ Hành Tiến Về Nhà Cha
/ 176 / Giáo Lý
Bài 44 (Thứ Tư ngày 16-12-1998)  Cuộc Lữ Hành Tiến Về Nhà Cha “Thầy từ Cha mà đến trong thế gian; Thày cũng đang lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Jn.16:28). Dựa vào những lời Chúa Giêsu nói đó, để đi theo chủ đề được phác họa trong Tông ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 43: Vai Trò Làm Mẹ Của Đức Maria Gắn Liền Với Thần Linh
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 43: Vai Trò Làm Mẹ Của Đức Maria Gắn Liền Với Thần Linh
/ 822 / Giáo Lý
Bài 43 (Thứ Tư ngày 9-12-1998)    Vai Trò Làm Mẹ Của Đức Maria Gắn Liền Với Thần Linh   Để đúc kết loạt bài suy niệm của chúng ta về Chúa Thánh Thần vào năm dành để kính Ngài trong cuộc chúng ta hành trình tiến đến Đại Năm Thánh ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 42: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới Và Đất Mới
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 42: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới Và Đất Mới
/ 817 / Giáo Lý
Bài 42 (Thứ Tư ngày 2-12-1998)    Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới Và Đất Mới   Thánh Linh là nguồn “hy vọng không làm thất vọng” (Rm.5:5). Theo ý nghĩa đó, sau khi xét đến một số “dấu hy vọng” hiện lên trong thời của chúng ta đây, ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 41: Thần Linh Dẫn Giáo Hội Bước Đi Trên Con Đường Canh Tân
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 41: Thần Linh Dẫn Giáo Hội Bước Đi Trên Con Đường Canh Tân
/ 814 / Giáo Lý
Bài 41 (Thứ Tư ngày 25-11-1998)   Thần Linh Dẫn Giáo Hội Bước Đi Trên Con Đường Canh Tân   Trong bài giáo lý trước, chúng ta đã suy niệm về “những dấu hy vọng” hiện diện trong thế giới. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài suy niệm này trong ...
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 40: Những Dấu Hy Vọng Hiện Lên Cuối Trời Thế Kỷ Này
Giáo Lý Năm Thánh - Bài 40: Những Dấu Hy Vọng Hiện Lên Cuối Trời Thế Kỷ Này
/ 836 / Giáo Lý
Bài 40 (Thứ Tư ngày 18-11-1998)   Những Dấu Hy Vọng Hiện Lên Cuối Trời Thế Kỷ Này   Việc chúng ta sâu xa tìm hiểu tác động của Thánh Linh trong Giáo Hội và trong thế giới dẫn chúng ta tới việc để ý đến “những dấu hy vọng hiện lên ...