Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật - Tuần 10 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật - Tuần 10 Thường Niên / 393 / Chứng Từ
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A Bài đọc: Deut 8:2-3, 14b-16a; 1 Cor 10:16-17; Jn 6:51-59.   1/ Bài đọc I: 2 Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm nay trong sa ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 9 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 9 Thường Niên
/ 461 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần 9 – TN1 Bài đọc: Tob 12:1, 5-15, 20; Mk 12:38-44.  1/ Bài đọc I: 1 Mãn tiệc cưới, ông Tô-bít gọi Tô-bi-a, con ông, và nói: “Này con, con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con, và trả thêm cho người ấy.” ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 9 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 9 Thường Niên
/ 507 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần 9 – TN1 Bài đọc: Tob 11:5-15; Mk 12:35-37.  1/ Bài đọc I: 5 Bà An-na ngồi, ngó trước ngó sau con đường mà con bà đã đi.6 Thấy cậu đang đến, bà bảo cha cậu: “Này con ông đang đến với người bạn đồng hành của ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Tuần 9 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Tuần 9 Thường Niên
/ 399 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần 9 – TN1 Bài đọc: Tob 6:11, 7:1, 9-14, 8:4-7; Mk 12:28-34. 1/ Bài đọc I: 11 Thiên sứ Ra-pha-en nói với cậu Tô-bi-a: “Em Tô-bi-a!” Cậu đáp: “Em đây!” Thiên sứ bảo: “Đêm nay, chúng ta phải trọ nhà ông Ra-gu-ên. Ông này là ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Tuần 9 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Tuần 9 Thường Niên
/ 522 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần 9 – TN1 Bài đọc: Tob 3:1-11, 16; Mk 12:18-27. 1/ Bài đọc I: 1 Bấy giờ, lòng tôi tràn ngập ưu phiền; tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện: 2 “Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính, mọi việc Ngài làm ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần 9 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần 9 Thường Niên
/ 376 / Chứng Từ
Thứ Ba – Tuần 9 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Tob 2:9-14; Mk 12:13-17. 1/ Bài đọc I: 9 Ngay tối ấy, tôi tắm rửa, rồi đi vào sân nhà tôi. Tôi nằm dọc theo bức tường ở sân, mặt để trần vì trời nóng. 10 Tôi không biết là trong ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần 9 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần 9 Thường Niên
/ 372 / Chứng Từ
Thứ Hai – Tuần 9 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Tob 1:3, 2:1-9; Mk 12:1-12. 1/ Bài đọc I: 3 Tôi là Tô-bít, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Tôi cũng đã từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi, ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật - Tuần 9 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật - Tuần 9 Thường Niên
/ 371 / Chứng Từ
Chủ Nhật Lễ Ba Ngôi – Năm A Bài đọc: Exo 34:4b-6, 8-9; 2 Cor 13:11-13; Jn 3:16-18. 1/ Bài đọc I: 4 Sáng sớm ông thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của ĐỨC CHÚA, tay mang hai bia đá. 5 ĐỨC CHÚA ngự xuống trong đám mây và đứng đó ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 8 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 8 Thường Niên
/ 360 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần 8 – TN1   Bài đọc: Sir 51:12c-20; Mk 11:27-33. 1/ Bài đọc I: 12 Bởi thế, con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài, và xin chúc tụng danh Đức Chúa. 13 Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 8 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 8 Thường Niên
/ 405 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần 8 – TN1   Bài đọc: Sir 44:1, 9-13; Mk 11:11-26. 1/ Bài đọc I: 1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. 9 Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Tuần 8 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Tuần 8 Thường Niên
/ 383 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần 8 – TN1   Bài đọc: Sir 42:15-25; Mk 10:46-52. 1/ Bài đọc I: 15 Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. 16 Mặt trời toả ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Tuần 8 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Tuần 8 Thường Niên
/ 379 / Chứng Từ
Lễ Mẹ đi thăm viếng – Ngày 31 tháng 5 – TN   Bài đọc: Sop 3:14-18a (Rom 12:9-16); Lk 1:39-56. 1/ Bài đọc I: 14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần 8 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần 8 Thường Niên
/ 383 / Chứng Từ
Thứ Ba – Tuần 8 – TN1 – Năm Lẻ   Bài đọc: Sir 35:1-12; Mk 10:28-31. 1/ Bài đọc I: 1 Tuân giữ Lề Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. 2 Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần 8 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần 8 Thường Niên
/ 376 / Chứng Từ
Thứ Hai – Tuần 8 Thường Niên ĐỨC TRINH NỮ MARIA LÀ MẸ GIÁO HỘI – Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống   Bài đọc: Gen 3:9-15, 20; Jn 19:25-34 1/ Bài đọc I: 9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu? “10 Con người ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật CTT Hiện Xuống
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật CTT Hiện Xuống
/ 367 / Chứng Từ
    Chủ Nhật Lễ Hiện Xuống – Năm ABC Bài đọc: Acts 2:1-11; I Cor 12:3-7, 12-13; Jn 20:19-23. 1/ Bài đọc I: 1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh
/ 568 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần VII – PS Bài đọc: Acts 28:16-20, 30-31: Jn 21:20-25. 1/ Bài đọc I: 16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. 17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến. ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh
/ 361 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần VII – PS Bài đọc: Acts 25:13-21: Jn 21:15-19. 1/ Bài đọc I: 13 Ít ngày sau, vua ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh
/ 389 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần VII – PS Bài đọc: Acts 22:30, 23:6-11: Jn 17:20-26. 1/ Bài đọc I: 30 Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể ...