Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Giáo Dục Con Cái
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Giáo Dục Con Cái / 3928 / Giáo Lý
“Nền tảng của tất cả (nền giáo dục) là tình yêu, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, tình yêu “không thô lỗ, không tìm tư lợi, không nóng giận, không oán thù, không vui mừng vì điều bất chính,… hoàn toàn bao dung, hoàn toàn tin tưởng, hoàn ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Đính Hôn
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Đính Hôn
/ 3922 / Giáo Lý
“Cần phải tái lượng giá thời gian đính hôn như thời gian để hiểu biết nhau và chia sẻ dự định với nhau. Cuộc hành trình chuẩn bị hôn nhân phải được sắp đặt theo quan điểm này… Việc đính hôn là một con đường trong đời sống cần được chín mùi như trái ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Gia Đình Và Sự Nghèo Khổ
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Gia Đình Và Sự Nghèo Khổ
/ 3927 / Giáo Lý
“Hội Thánh là mẹ, và không được quên được thảm cảnh này của con cái mình. Chính Hội Thánh cũng phải nghèo, để trở nên hiệu quả và đáp ứng với đau khổ lớn lao như thế. Một Hội Thánh nghèo là một Hội Thánh tự nguyện thực hành sự đơn giản trong cuộc ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình
/ 3899 / Giáo Lý
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình    “Mối tình huynh đệ được hình thành trong gia đình giữa con cái, nếu xảy ra trong một môi trường giáo dục rộng mở cho tha nhân, là trường học lớn về tự do và hòa ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Mùa Chay
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Mùa Chay
/ 3862 / Giáo Lý
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Mùa Chay  “Trong Mùa Chay, Hội Thánh đưa ra cho chúng ta hai lời mời gọi quan trọng: có một ý thức sống động hơn về công trình cứu chuộc của Đức Kitô, và sống Bí Tích Rửa Tội của chúng ta một cách dấn ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 21
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 21
/ 3832 / Giáo Lý
Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thương Xót 2016 (Buổi triều kiến chung hằng tuần, Thứ tư ngày 10-8-2016)   Bài 21   Xin chào Anh Chị Em thân mến!  Đoạn Phúc Âm của Thánh ký Luca chúng ta vừa nghe (7:11-17) cho chúng ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 20
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 20
/ 4025 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 20 Về Phép Lạ Chúa Giêsu Chữa Lành Người Phong Cùi  Xin chào Anh Chị Em thân mến! "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con nên sạch" (Luca ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 19
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 19
/ 3807 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT Bài 19 Về Phép Lạ Chúa Giêsu Chữa Lành Người Mù Ăn Xin Bên Vệ Đường Chào Anh Chị Em thân mến! Ngày kia, khi đến gần thành Giêrico, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 18
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 18
/ 3920 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT    Bài 18 Về Việc Khiêm Tốn Cầu Nguyện   Xin chào Anh Chị Em thân mến! Thứ Tư tuần rồi, chúng ta đã nghe dụ ngôn về vị quan tòa và bà góa, về nhu cầu ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 17
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 17
/ 4005 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 17 về Việc Liên Lỉ Cầu Nguyện Xin chào Anh Chị Em thân mến! Dụ ngôn trong Phúc Âm chúng ta vừa nghe (xem Luca 18:1-8) chất chứa một giáo huấn quan trọng, ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 16
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 16
/ 3848 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 16 về Tiệc Cưới Cana   ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 15
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 15
/ 4005 / Giáo Lý
BÀI 15 - VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI PHÚ HỘ VÀ LAZARÔ NGHÈO   Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Hôm nay tôi muốn suy niệm với anh chị em về dụ ngôn người phú hộ và Lazarô nghèo. Đời sống của 2 con người này dường như đi song song với nhau, ở chỗ, ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 14
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 14
/ 3766 / Giáo Lý
BÀI 14   VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI CHA NHÂN HẬU VỚI HAI ĐỨA CON ĐÁNG THƯƠNG Xin chào Anh Chị Em thân mến! Hôm nay, buổi triều kiến chung này diễn ra ở hai nơi: vì có nguy cơ bị mưa nên những bệnh nhân vào tham dự ở Sảnh Đường Phaolô VI theo dõi ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 13
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 13
/ 3687 / Giáo Lý
BÀI 13 - VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH   Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Tất cả chúng ta đều biết hình ảnh về Người Mục Tử Nhân Lành, người vác trên vai của mình con chiên lạc. Biểu tượng này bao giờ cũng cho thấy mối quan tâm của ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 12
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 12
/ 3786 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   BÀI 12 - VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN LÀNH    Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Hôm nay, chúng ta chia sẻ về dụ ngôn Người Samaritanô Nhân ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 11
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 11
/ 3732 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ LÒNG THƯƠNG XÓT NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - THỨ TƯ 20/4/2016 BÀI THỨ 11   Xin chào anh chị em thân mến!   Hôm nay chúng ta muốn suy niệm về một khía cạnh của lòng thương xót được trình bày một cách rõ ràng ở ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 10
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 10
/ 3629 / Giáo Lý
GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 10     Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Chúng ta đã nghe trình thuật Phúc Âm về ơn gọi của chàng Mathêu. Mathêu là "publican" tức một người thu thuế cho Đế quốc Rôma, và ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 9
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 9
/ 3569 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ -  BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 6/4/2016   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 9     Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Sau khi chia sẻ về lòng thương xót Chúa ở trong Cựu ...