Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 4: Đấng Cứu Chuộc - Chúa Con
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 4: Đấng Cứu Chuộc - Chúa Con / 36 / Giáo Lý
Phần I - Bài 4   ĐẤNG CỨU CHUỘC - CHÚA CON   Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời tiếp hai câu hỏi sau: 1. Có một điều tôi nhận thấy Đức Giê-su đặc biệt lôi cuốn, đó là... 2. Điều làm tôi dễ nhận biết Đức Giê-su là Con Thiên ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 3: Đấng Tạo Dựng - Chúa Cha
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 3: Đấng Tạo Dựng - Chúa Cha
/ 120 / Giáo Lý
Phần I – Bài 3 ĐẤNG TẠO DỰNG - CHÚA CHA   Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi sau:   1. Một câu hỏi tôi muốn hỏi Chúa là... 2. Lý do tôi muốn đặt câu hỏi này là vì...   THIÊN CHÚA   Có một cuốn phim ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 2: Thánh Truyền Và Thánh Kinh
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 2: Thánh Truyền Và Thánh Kinh
/ 68 / Giáo Lý
TÌM HIỂU ÐỨC TIN CÔNG GIÁO The Catholic Vision Mark Link S. J. LM. Trần Ðình Nhi, chuyển Ngữ (Tài liệu Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn và người Công Giáo muốn tìm hiểu thêm về Giáo Lý Công Giáo) Phần I - Bài 2 THÁNH TRUYỀN VÀ KINH ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 1: Cuộc Hành Trình Đức Tin
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 1: Cuộc Hành Trình Đức Tin
/ 54 / Giáo Lý
TÌM HIỂU ÐỨC TIN CÔNG GIÁO The Catholic Vision Mark Link S. J. LM. Trần Ðình Nhi, chuyển Ngữ (Tài liệu Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn và người Công Giáo muốn tìm hiểu thêm về Giáo Lý Công Giáo)   Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả   Từ ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 12: Dọn Lòng Đón Nhận Đấng Cứu Thế
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 12: Dọn Lòng Đón Nhận Đấng Cứu Thế
/ 461 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH    BÀI 12 DỌN LÒNG ĐÓN NHẬN ĐẤNG CỨU THẾ A. PHẦN DẪN NHẬP 1. Thánh hoá đầu giờ. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã ban Con Một của Chúa là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ và phục hồi phẩm giá cho chúng con. Giờ đây, ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 11: Lưu Đày Và Hồi Hương
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 11: Lưu Đày Và Hồi Hương
/ 483 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH     BÀI 11 LƯU ĐÀY VÀ HỒI HƯƠNG A. DẪN NHẬP 1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV có thể hát, đọc một kinh hay một lời nguyện tương tự) Lạy Chúa, xưa trên ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 10: Các Ngôn Sứ Lớn
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 10: Các Ngôn Sứ Lớn
/ 557 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 10 CÁC NGÔN SỨ LỚN   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ (GLV có thể hát, đọc kinh hay một lời nguyện tương tự) Lạy Chúa, để giáo huấn dân được tuyển chọn, Chúa đã gửi đến với họ những ngôn sứ; cách đặc biệt, ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 9: Khái Quát Về Các Ngôn Sứ
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 9: Khái Quát Về Các Ngôn Sứ
/ 513 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   Bài 9 KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGÔN SỨ   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới chúng con, và dẫn đưa chúng con về đường ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 8: Việc Thành Lập Vương Quốc Ít-ra-en Và Vua Đa-vít
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 8: Việc Thành Lập Vương Quốc Ít-ra-en Và Vua Đa-vít
/ 489 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 8 VIỆC THÀNH LẬP VƯƠNG QUỐC ÍT-RA-EN VÀ VUA ĐA-VÍT   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hóa đầu giờ             Lạy Chúa, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 7: Giao Ước Xi-nai Và Hành Trình Tiến Vào Đất Hứa
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 7: Giao Ước Xi-nai Và Hành Trình Tiến Vào Đất Hứa
/ 493 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 7 GIAO ƯỚC XI-NAI VÀ HÀNH TRÌNH TIẾN VÀO ĐẤT HỨA   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa, giao ước Xi-nai là một giao ước vô cùng quan ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 6: Mô-sê Và Biến Cố Vượt Qua Của Người Do-thái
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 6: Mô-sê Và Biến Cố Vượt Qua Của Người Do-thái
/ 544 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH        BÀI 6 MÔ-SÊ VÀ BIẾN CỐ VƯỢT QUA CỦA NGƯỜI DO-THÁI   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 5: Áp-ra-ham Và Các Tổ Phụ Khác
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 5: Áp-ra-ham Và Các Tổ Phụ Khác
/ 485 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH     BÀI 5 ÁP-RA-HAM VÀ CÁC TỔ PHỤ KHÁC   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc đọc một kinh hay một lời ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 4: Tội Nguyên Tổ Và Lời Hứa Ban Đấng Cứu Độ
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 4: Tội Nguyên Tổ Và Lời Hứa Ban Đấng Cứu Độ
/ 550 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 4 TỘI NGUYÊN TỔ VÀ LỜI HỨA BAN ĐẤNG CỨU ĐỘ   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ   (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc đọc một kinh hay một lời ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 3: Thiên Chúa Sáng Tạo Vũ Trụ Và Con Người
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 3: Thiên Chúa Sáng Tạo Vũ Trụ Và Con Người
/ 581 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH BÀI 3 THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI   A- DẪN NHẬP   1.      Thánh hoá đầu giờ   (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc đọc một kinh hay một lời ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 2: Khái Quát Về Thánh Kinh Cựu Ước
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 2: Khái Quát Về Thánh Kinh Cựu Ước
/ 485 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH BÀI 2 KHÁI QUÁT VỀ THÁNH KINH CỰU ƯỚC   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa Giê-su, sau khi về trời, Chúa đã xin cùng Chúa Cha sai Chúa Thánh ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 1: Tổng Quan Về Thánh Kinh
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 1: Tổng Quan Về Thánh Kinh
/ 622 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH THAY LỜI NÓI ĐẦU ---—+–--- Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với con người thông qua các ngôn sứ, và đến thời sau hết, Ngài đã nói qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô – Đấng là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?
/ 484 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?   Ngày nay, nhiều tín hữu nhiệt thành không thích kiểu nói “buộc đi lễ ngày Chúa nhật”. ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc Bằng Bánh Khoai Mì Và Rượu Thốt-Nốt Bên Phi Châu Được Không?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc Bằng Bánh Khoai Mì Và Rượu Thốt-Nốt Bên Phi Châu Được Không?
/ 377 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc ...