Bài Hát Chủ Đề Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót
Bài Hát Chủ Đề Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót / 4900 / Chứng Từ
WHĐ (09.08.2015) – Bài hát chính thức của Năm Thánh Lòng Thương xót “Misericordes sicut Pater!” (Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha) vừa được công bố trên trang mạng của Năm Thánh tại địa ...
Hội Thảo Chuyên Đề: “Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Và Của Con Người”
Hội Thảo Chuyên Đề: “Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Và Của Con Người”
/ 4197 / Chứng Từ
Để chuẩn bị bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót, hôm nay, buổi hội thảo với chủ đề: “Lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng thương xót của con người” diễn ra tại Trung Tâm học vấn Đa Minh”.   Hai diễn giả chính của buổi hội thảo là cha ...
Giới Thiệu Về Lòng Thương Xót Chúa
Giới Thiệu Về Lòng Thương Xót Chúa
/ 8535 / Chứng Từ
Giới Thiệu Về Lòng Thương Xót Chúa Bản dịch của thanhlinh.net và Cao Tấn Tĩnh   Hãy đọc để khám phá ra kho tàng ân sủng của đại dương Lòng Thương Xót Chúa.   Qúy vị có thể copy tập sách và CD này để loan truyền Lòng Thương Xót ...