22/02/2016
1711
Đức Thánh Cha Phanxico - Huấn Từ Truyền Tin CN 21-2-2016
 
Xin chào anh chị em thân mến!
 
Chuyến tông du tôi mới thực hiện mấy ngày trước đây ở Mexico đối với tất cả chúng ta là một cảm nghiệm biến đổi. Ở chỗ nào?
 
Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy ánh sáng vinh hiển của Người qua Thân Thể của Giáo Hội, của dân thánh Người đang sống ở mảnh đất ấy - một thân thể rất thường bị thương tích, một dân tộc mà phẩm giá của họ rất thường bị đàn áp, bị khinh bỉ, bị vi phạm. 
 
Các cuộc gặp gỡ khác nhau mà chúng ta đã trải qua ở Mexico thực sự là tràn đầy ánh sáng: thứ ánh sáng của một đức tin làm biến đổi các khuôn mặt và soi sáng đường lối của chúng ta.
 
"Trọng tâm" thiêng liêng của chuyến tôi hành hương này là Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe. Việc thinh lặng trước tấm ảnh Người Mẹ này là mục đính chính yếu của tôi. Tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi cơ hội ấy. Tôi đã chiêm ngưỡng và tôi đã để mình được đoái nhìn bởi Mẹ là vị nhìn thấy trong ánh mắt mình hết tất cả mọi con cái Mẹ, đang cô đọng ở đấy các nỗi sầu thương gây ra bởi bạo động, bởi bắt cóc, bởi các cuộc ám sát, bởi bạo lực phạm đến rất nhiều người nghèo, phạm đến rất nhiều người nữ.
 
Guadalupe là một đền thánh mẫu được kính viếng nhiều nhất trên thế giới. Từ khắp Mỹ Châu, một thành phần dân chúng đến cầu nguyện ở đó là nơi có "Vị trinh Nữ da đen" hiện ra với người da đỏ là Thánh Juan Diego, mở màn cho việc truyền bá phúc âm hóa châu lục ấy cùng với nền văn minh mới của nó, hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa đa dạng. 
 
Đó chính là gia sản Chúa đã ký thác cho Mexico: để chăm sóc cho cái phong phú của đa dạng tính, đồng thời cũng để tỏ hiện tính chất hài hòa của một đức tin chung, một đức tin thành thực và vững mạnh, được hỗ trợ bởi quyền lực mãnh liệt của tính chất sinh động và của nhân loại.
 
Như các vị tiền nhiệm của mình, tôi cũng đã đến để củng cố đức tin nơi nhân dân Mexico, đồng thời đức tin của tôi cũng được củng cố. Tôi đã vơ được đầy cả đôi tay của tôi tặng ân này, nhờ đó tặng ân ấy mang lại thiện ích cho Giáo Hội hoàn vũ. 
 
Một điển hình sáng ngời về những gì tôi đang nói là ở nơi các gia đình: Các gia đình Mexico đã hân hoan đón nhận tôi như là một sứ giả của Chúa Kitô, một vị mục tử của toàn thể Giáo Hội. Thế nhưng, họ cũng đồng thời cống hiến cho tôi những chứng từ mạnh mẽ và rõ ràng về một đức tin sống động, về một đức tin biến đổi cuộc đời, và đó là những gì mở mang cho tất cả mọi gia đình Kitô hữu trên thế giới. Về giới trẻ, tu sĩ, linh mục, lao nhân, tù nhân cũng thế.
 
Bởi vậy tôi xin cám ơn Chúa và Trinh Nữ Guadalupe về tặng ân của cuộc hành hương này. Tôi cũng xin cám ơn tổng thống Mexico và các vị thẩm quyền dân sự khác đã ân cần đón tiếp tôi. Và tôi xin sâu xa cám ơn quí huynh của tôi trong hàng giáo phẩm cùng tất cả những ai đã hợp tác bằng những cách thức khác nhau. 
 
Chúng ta hãy dâng lời chúc tụng, đặc biệt là chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa đã muốn nhân cơ hội này thực hiện ở Cuba cuộ
114.864864865135.135135135250