04/12/2015
3358
Để chuẩn bị bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót, hôm nay, buổi hội thảo với chủ đề: “Lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng thương xót của con người” diễn ra tại Trung Tâm học vấn Đa Minh”.
 

Hai diễn giả chính của buổi hội thảo là cha Giuse Phan Tấn Thành, OP., và cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP. Đông đảo quý bề trên các Hội dòng, Giám đốc các học viện, các sinh viên của Trung tâm, và một số nữ tu tham dự.

Sau lời giới thiệu và chào mừng của cha Giám đốc Trung tâm Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn thuyết trình đề tài thứ nhất: “Một vài dữ kiện triết học liên quan đến khái niệm Lòng Thương Xót”. Cha so sánh khái niệm Ataraxia với khái niệm Misericordia trong văn hóa – tôn giáo Hy Lạp, cũng như theo quan niệm Sách Thánh để thấy sự khác biệt về cội nguồn giữa hai khái niệm này. Sau đó, cha so sánh khái niệm lòng từ tâm của Athur Schopenhauer và lòng thương xót Kitô giáo để thấy được sự khác biệt trong “hoa trái”.
 

Tiếp đó, cha Giuse Phan Tấn Thành, OP., trình bày đề tài: “Lòng Thương Xót của Chúa theo Kinh Thánh và Thần học Công giáo”. Trước hết, cha giải thích ý nghĩa phong phú của từ “Thương Xót”. Sau đó, cha cho thấy Lòng Thương Xót Chúa được thể hiện trong lịch sử cứu độ, từ khởi nguyên, qua cuộc xuất hành. Lòng Thương Xót  được các Thánh vịnh quảng diễn cách bao quát hơn. Các ngôn sứ cũng diễn tả Lòng Thương Xót như lòng của người mẹ, người chồng. Sang thời Tân ước, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giêsu, thể hiện trong các tác phẩm Tân ước, đặc biệt là các Tin Mừng. Trong phần suy tư thần học, cha cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa biểu lộ sức mạnh chứ không nhu nhược, và Thương Xót được thực hành qua các việc thương xót (Từ thiện) và Bí tích thương xót.
 
114.864864865135.135135135250