14/09/2022
161
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Ngày 15 tháng 9
Bài đọcI Cor 11:17-26, 33 (ngày thường); Jn 19:25-27.
1/ Bài đọc I: Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu!
            Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau.
 
2/ Phúc Âm25Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
 
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hiểu tình yêu Thiên Chúa qua các biến cố để rồi biết cử hành những biến cố này với tâm tình yêu thương.
            Ngày hôm qua chúng ta mừng trọng thể Lễ Suy Tôn Thánh Giá để cám ơn tình yêu vô biên Chúa Giêsu dành cho chúng ta qua cái chết hy sinh của người trên Thập Giá. Ngày hôm nay, Giáo Hội muốn chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi để cám ơn tình yêu thông công của Đức Mẹ dành cho Chúa Giêsu và cho chúng ta, vì đau khổ của con cũng là đau khổ của Mẹ.     
            Các bài đọc hôm nay tường thuật hai biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Trong bài đọc I, thánh Phaolô thẳng thắn phê bình cộng đoàn Corintô về cách họ cử hành bữa ăn huynh đệ và làm mất đi ý nghĩa đích thực của Bữa Tiệc Tình Yêu. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu vô biên của người cho nhân loại bằng việc hy sinh chết trên Thập Giá. Mẹ Maria, các người phụ nữ thân tín và người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đã can đảm đứng dưới chân Thập Giá để thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa.
 
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thánh Phaolô khiển trách cách đón tiếp nhau trong Bữa tiệc Tình Yêu của cộng đoàn Corintô.
1.1/ Ý nghĩa của Bữa Tiệc Tình Yêu: Đây là lần đầu tiên những gì Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly được truyền lại qua Thư của Thánh Phaolô gởi cho cộng đòan Corintô (~52AD). Các Phúc Âm Nhất Lãm cũng tường thuật biến cố này nhưng sau cả gần 20 năm. Thánh Phaolô viết: “Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.””
            Một trong những quan tâm hàng đầu của thánh Phaolô là tinh thần hiệp nhất giữa các tín hữu, và ngài thẳng thắn lọai bỏ tất cả những gì làm cớ gây chia rẽ trong cộng đoàn. Các tín hữu đầu tiên của cộng đòan Corintô có lẽ không hiểu ý nghĩa và mục đích của Bữa tiệc Tình Yêu nên họ coi như một bữa ăn chung thường xảy ra nơi bất cứ cộng đoàn nào, trong đó mỗi người tham dự mang một món ăn hay đồ uống để góp phần ăn chung với gia chủ đứng ra tổ chức. Trong những bữa tiệc như vậy, con người có khuynh hướng ngồi cùng bàn với những người nào mà họ có thể dễ dàng nói chuyện với, chẳng hạn cùng ngôn ngữ, cùng giai cấp trong xã hội, cùng một phe đảng chính trị …
1.2/ Thái độ các tín hữu phải có khi cử hành Bữa Tiệc Tình Yêu: Theo thánh Phaolô, Bữa Tiệc Tình Yêu không được giống như những bữa tiệc này vì Bánh ăn đây chính là Mình Chúa và rượu uống đây chính là Máu Chúa. Dĩ nhiên, những cộng đòan tiên khởi này chưa có bánh và rượu cùng các lễ nghi như chúng ta có bây giờ; nhưng ý nghĩa của bánh và rượu là Mình và Máu Chúa đã được các Tông Đồ truyền lại ngay từ những năm đầu tiên sau khi Chúa sống lại. Có nhiều lý do thánh Phaolô nêu ra tại sao các tín hữu cử hành Bữa tiệc Tình Yêu. Thứ nhất là để nhớ lại Chúa Giêsu như chính Ngài đã dặn: “Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Thứ hai là để loan truyền việc Chúa chịu chết như của lễ hy sinh đền tội cho con người cũng như Ngài nói: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.”
            Chúng ta thấy thần học về thân thể của thánh Phaolô vẫn hiện diện trong Bữa tiệc Tình Yêu: Nếu các tín hữu tới ăn Bánh là ăn chính Mình Chúa và uống Rượu là uống chính Máu Chúa, thì tất cả sẽ trở nên một Thân Thể và sự sống nơi các tín hữu chính là Máu của Đức Kitô. Hiểu như thế, Bữa tiệc Tình Yêu phải là mối giây liên kết các tín hữu lại với nhau, và là cơ hội để mọi người chứng tỏ tình tương thân tương ái. Thế mà những điều ngược lại đã xảy ra nơi cộng đoàn Corintô. Bữa tiệc Tình Yêu trở thành cớ gây chia rẽ giữa người giầu và người nghèo! Những buổi họp cộng đòan lẽ ra phải mang nhiều lợi ích thì lại gây nhiều thiệt hại.
            Vì vậy, thánh Phaolô khuyên các tín hữu của ngài phải thay đổi thái độ và thói quen của họ khi cử hành Bữa tiệc Tình Yêu. Họ phải chờ đợi cho mọi người đến đông đủ rồi hãy cử hành, đừng có thói quen ai tới trước ăn trước và ai tới sau ăn sau. Nếu sợ đói không chờ đợi được thì hãy ăn ở nhà trước khi tới. Khi cử hành Bữa tiệc Tình Yêu, họ phải chú trọng đặc biệt tới các anh chị em nghèo không có nhiều hay không có gì để đóng góp. Đừng để những anh chị em này mang mặc cảm nghèo hèn vì trong cùng một Thân Thể của Đức Kitô, những bất công giữa kẻ giầu và người nghèo phải được san bằng như cộng đòan lý tưởng trong Công Vụ Tông Đồ: “Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu.”
 
2/ Phúc Âm: “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.”
2.1/ Những người trung thành đứng dưới chân Thánh Giá:
                    (1) Bốn người đàn bà: Dưới chân Thập Giá, thánh Gioan tường thuật có bốn người phụ nữ, ba người có tên là Maria. Chúng ta thử nhận diện bốn người phụ nữ này: Trước tiên là Đức Trinh Nữ Maria mà thánh sử Gioan gọi là “thân mẫu ngài.” Người thứ hai, thánh sử gọi là “chị của thân mẫu ngài;” nhưng không cho biết tên. Nếu chúng ta so sánh với Phúc Âm Nhất Lãm, người phụ nữ này chính là Salome, mẹ của Giacôbê trẻ và Joseph (x/c Mk 15:30, 16:1). Người thứ ba được gọi là “Maria, vợ của Clopas.” Có người cho ông Clopas này chính là Cleopas, một trong hai môn đệ được đồng hành với Chúa sau khi ngài sống lại trên đường Emmaus (Lk 24:18); nhưng giả thuyết này không chắc chắn cho lắm. Người sau cùng Gioan gọi là Maria Magdalene. Đây là người phụ nữ của làng Magdala mà Chúa đã chữa khỏi bảy quỉ, và bà đã luôn theo Chúa từ đó (Lk 8:2). Bà cũng là người đầu tiên ra mộ Chúa và chạy về báo tin cho các môn đệ; sau đó, bà được Chúa Giêsu gọi đích danh và truyền mang Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ của Chúa (Jn 20:1-18).
            (2) Chỉ có một người đứng dưới chân Thập Giá với bốn người phụ nữ mà tác giả gọi là “người môn đệ mà mình (Chúa Giêsu) thương mến.” Ai là người môn đệ này? Có ít nhất là hai ý kiến khác nhau. Một số cho là chính môn đệ Gioan. Tại sao Gioan muốn dấu tên ông? Có thể là vì ông khiêm nhường. Ý kiến này được đa số chấp thuận. Một số khác cho người môn đệ đó có thể là bất cứ ai đã nhận ra Đức Kitô và được ngài yêu mến. Mục đích tại sao Gioan viết Phúc Âm của ông là để cho mọi người nhận biết Đức Kitô và tin vào ngài. Vì thế, Gioan muốn xử dụng thành ngữ “người môn đệ mà ngài thương” để chỉ bất cứ ai được Chúa Kitô yêu mến. Ý kiến này không được chấp nhận bởi đa số.
2.2/ Cuộc trao đổi kỳ diệu dưới chân Thập Giá: Trên Thập Giá đau đớn, Đức Kitô không quan tâm đến cái chết của ngài, nhưng chỉ quan tâm đến những người thân còn đang sống trong thế giới. Đây là lý do chính của cuộc trao đổi diệu kỳ dưới chân Thập Giá.
            (1) Chúa Giêsu trối Mẹ của ngài cho nhân loại: Ngài nói với Mẹ ngài, “Thưa Bà! Đây là con Bà.” Một số người cho lý do tại sao Chúa Giêsu trối Mẹ ngài cho môn đệ vì ngài không còn sống trên cõi đời để chăm sóc cho Mẹ. Ngài đã tìm thấy cho Mẹ người môn đệ thân tín để chăm sóc Mẹ thay cho ngài. Đây không phải là lý do chính. Chúa Giêsu muốn Mẹ ngài trở thành người Mẹ của toàn thể nhân loại; người môn đệ chỉ là đại diện cho toàn thể mà thôi. Mẹ Maria không chỉ là Mẹ của người môn đệ; nhưng còn là Mẹ của toàn thể nhân loại.
            (2) Chúa Giêsu đặt Mẹ là Mẹ của toàn thể nhân loại: Ngài nói với người môn đệ, “Đây là Mẹ anh!” Chúa Giêsu không chỉ muốn Mẹ Maria là Mẹ của nhân loại; ngài còn muốn người môn đệ và tất cả mọi người nhận Mẹ Maria là Mẹ của họ. Vì nếu cả hai bên đều chấp nhận cuộc trao đổi, cả hai đều được lợi ích từ đó. Để chứng tỏ sự đồng ý, người môn đệ đã đưa Mẹ Maria về nhà mình để săn sóc kể từ đấy.
            Nếu một người suy nghĩ theo tiêu chuẩn con người, anh có thể nghĩ cuộc trao đổi sẽ lợi ích cho Đức Mẹ hơn; vì Mẹ sẽ có người để săn sóc cho mình. Nhưng nếu một người suy nghĩ theo tiêu chuẩn thiêng liêng, Đức Mẹ sẽ trở thành Mẹ Sầu Bi suốt đời. Từ giờ đó trở đi, Mẹ phải gánh chịu mọi khổ đau của nhân loại. Nhiều người nói rằng đó là lý do tại sao Đức Mẹ luôn luôn khóc mỗi khi hiện ra thay vì cười.
           
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
            – Bữa Tiệc Thánh Thể là mối dây liên kết mọi người trong Chúa, làm cho gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng đòan kết, yêu thương, và giúp đỡ lẫn nhau hơn. Gia đình và cộng đòan chúng ta có còn tranh chấp, chia rẽ, ghen tương, thóa mạ nhau trong khi vẫn cử hành Bí-tích Tình Yêu này?
            – Mỗi lần nhìn lên Thập Giá, chúng ta hãy nhớ cuộc trao đổi kỳ diệu của Chúa Giêsu để chúng ta biết sống yêu thương Thiên Chúa, Mẹ Maria và mọi người. Tất cả đã trở thành người nhà của Thiên Chúa. Chúng ta có bổn phận nâng đỡ nhau trong những lúc tối lửa tắt đèn.
Có thể suy niệm về Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ:
1/ Biến cố Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ: Ông Simeon tiên báo: Đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel được đứng dậy hay bị sa ngã. Phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà.
Làm Mẹ Thiên Chúa sướng hay khổ? Có lẽ có cả hai: Sướng vì vinh quang bất diệt Thiên Chúa sẽ ban cho Mẹ sau này: Vô Nhiễm Nguyên Tội; được lên trời cả hồn lẫn xác; được làm Mẹ của cả loài người. Khổ vì ngay bườc đầu của giây phút Truyền Tin đã phải bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Thiên Chúa, bị thánh Giuse hiểu lầm, phải sinh con trong cảnh khó nghèo. Như lời cụ già Simeon tiên báo về sự đau khổ của Mẹ, “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà.” Khi người đời khen Chúa Giêsu, “Phúc cho dạ đã cưu mang và vú đã cho Thầy bú;” Mẹ cũng được mát mặt. Nhưng khi chúa Giêsu bị người đời xỉ nhục và đánh đòn, “Ông này không phải con bác thợ mộc và Mẹ và anh em ông không phải là những người sống giữa chúng ta sao?” Mẹ chắc chắn cũng bị xỉ nhục và đau đớn như vậy.
2/ Biến cố Mẹ đưa Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập: Để tránh vua Herode ra lệnh giết các anh hài tại Jerusalem và các vùng phụ cận từ 3 tuổi trở xuống.
Mới sinh con khó nghèo và vất vả nơi hang đá, chưa kịp bình phục thì thiên thần lại loan tin cho thánh Giuse phải cấp tốc lên đường trốn sang Ai Cập đang đêm, để tránh tay bạo vương Herôđê; vì ông này vì tức giận đã bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, lên đã ra lệnh tàn sát tất cả các con trẻ từ 3 tuổi trở xuống, trong thành Jerusalem và tất cả các vùng phụ cận. Trời mùa đông rét mướt, đường sang Ai-cập xa diệu vợi cho Mẹ mới sinh con và con thơ mới chào đời, lại thêm cảnh cô thân cô thế nơi xứ lạ quê người không nơi nương tựa và không biết làm gì để kiếm ăn, sinh sống. Gia Đình Thánh vẫn can đảm vâng theo thánh ý Chúa lập tức lên đường… Các Ngài đặt trọn vẹn niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ không bỏ những người tuyệt đối tin tưởng nơi Ngài.
3/ Biến cố lạc mất Chúa Giêsu khi Gia Đình Thánh lên Đền Thờ: Sau ba ngày đường trở về Nazareth từ Jerusalem, thánh Giuse và Mẹ Maria mới biết con mình bị thất lạc. Thánh Giuse tưởng Chúa Giêsu đi với Đức Mẹ, còn Mẹ lại tưởng con đi với thánh Giuse hay họ hàng. Hai ông bà trở lại Jerusalem và tìm thấy con đang ngồi giảng cho các thầy tư tế và luật sĩ. Mẹ ngài trách, “Sao con làm như thế? Sao con để cho cha mẹ phải vất vả tìm con?” Đối lại Chúa đáp, “Sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải lo làm việc Cha con sao?” Sau đó, Chúa Giêsu theo cha mẹ vê. Còn Mẹ thì giữ những sự kiện ấy và suy niệm trong lòng.
4/ Biến cố Mẹ theo Chúa Giêsu trên đường lên Núi Sọ để bị tử hình: Bao nhiêu môn đệ và dân chúng được Chúa Giêsu thi ơn giờ đây bỏ Ngài một mình để chạy trốn hết. Chỉ còn một bà mẹ đau khổ (với một vài phụ nữ nữa) đau đớn lặng lẽ theo chân con mình: vai vác Thập Giá, đầu đội mại gai, đang quằn quại giữa những trận mưa roi của đám quân dữ. Nhìn tấm thân Mẹ đã âu yếm cưu mang và nuôi dưỡng, giờ đây từng lớp thịt đang bị lóc ra và những mồ hôi, máu chảy trên thân thể con mình. Làm sao Mẹ có thể chứng kiến cảnh tương này mà không quằn quại đau đớn thấu can tràng? Vì tội ai, mà Mẹ Maria và Chúa Giêsu phải chịu những đau khổ và tủi nhục thế này? Mẹ ơi, cho con thấu hiểu các tội của con và sẵn sàng ôm lấy các tội của những con Mẹ đang lạc xa đường cứu độ.
5/ Biến cố Chúa Giêsu sinh thì trên Thập Giá: Ngài trao người môn đệ yêu quí cho Mẹ Ngài, “Thưa Mẹ! Đây là con của Mẹ.” Và Ngài trao Mẹ cho người môn đệ yêu quí (GH), “Đây là Mẹ của anh. Và từ giờ ấy, người môn đệ đem Mẹ về nhà mình.
6/ Biến cố một người lính lấy đòng đâm cạnh nương long Chúa Giêsu khi thấy Ngài đã tắt thở: Trái tim Chúa được mở rộng ra để cho nhân loại được nhìn và hiểu thế náo là tình yêu của Người chết vì người mình yêu. Trái tim Mẹ cũng bị mở rộng như vậy khi thấy máu từ trái tim con mình đổ ra đến giọt cuối cùng vì tội nhân loại.
7/ Biến cố Mẹ ngồi ôm xác con dưới chân Thánh Giá trước khi táng xác con trong hang đá: Một người Mẹ góa ngồi ôm xác đức con trai trẻ duy nhất bị chết một cách đau thương tủi nhục. Tưởng trên thế gian này không còn cảnh nào đau đớn hơn!
LM Anthony Đinh Minh Tiên, OP (loi-nhap-the.com)
114.864864865135.135135135250