15/09/2022
162
Thứ Sáu – Tuần 24 – TN2 – Năm Chẵn
Bài đọcI Cor 15:12-20; Lk 8:1-3.
1/ Bài đọc I: Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.
 
2/ Phúc Âm: Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mag-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
 
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Làm việc cho một mục đích
Tất cả các hành động có suy nghĩ của con người đều được làm cho một mục đích, ví dụ: học sinh đến trường để trau dồi kiến thức và để chuẩn bị kiếm việc làm mai sau. Tòan bộ cuộc sống của con người cũng thế, họ sống và hành động cho một mục đích. Đối với các tín hữu, mục đích của cuộc đời chính là sự sống lại đời sau. Thánh Phaolô nhấn mạnh mục đích này trong Bài đọc I. Nhóm Mười Hai và một số phụ nữ đi theo Chúa để giúp phần vào việc rao giảng Tin Mừng: nhóm Mười Hai trực tiếp rao giảng trong khi nhóm phụ nữ dùng của cải để giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ.
 
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Niềm tin Phục Sinh
Có những người không tin chuyện kẻ chết sống lại trong cộng đòan tín hữu Côrintô. Thánh Phaolô nhắc nhở những người này trọng tâm của Tin Mừng mà ngài rao giảng là sự sống lại. Nếu Chúa Kitô không sống lại thì kẻ chết cũng không sống lại; và nếu kẻ chết không sống lại thì sẽ chẳng có cuộc sống đời sau. Nếu không có cuộc sống đời sau thì các tín hữu cần gì phải tin vào Thiên Chúa và giữ vác lời dạy dỗ của Ngài. Họ cứ việc sống như những Dân Ngọai: ăn uống thả cửa và hưởng thụ tối đa những gì thế gian dâng tặng.
Nhưng Chúa Kitô thực đã Phục Sinh. Thánh Phaolô tuy không được chứng kiến tận mắt “ngôi mộ trống,” hay những lần Chúa hiện ra với Nhóm Mười Một sau khi Ngài sống lại; nhưng Ngài đã thấy tận mắt Chúa Kitô Phục Sinh khi ngã ngựa trên đường đi Damascus, đã nghe lời cảnh giác “khốn cho ngươi nếu cứ đưa chân đạp mũi nhọn,” và sứ vụ được chính Chúa trao ban làm Tông Đồ Dân Ngọai. Chính biến cố này đã làm thay đổi cả cuộc đời của ngài và là lý do tại sao ngài hăng say hy sinh tất cả cho việc rao giảng Tin Mừng.
Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của Phaolô và các tín hữu không có nền tảng và phải chịu nhiều hâu quả quan trọng. Hậu quả đầu tiên là con người vẫn còn sống trong tội lỗi của mình: Chúa chết là chết cho tội lỗi con người; nếu Chúa không sống lại thì sự chết vẫn còn thống trị con người. Hậu quả thứ hai là hy vọng của con người vào cuộc sống mai sau là hy vọng hão huyền và không có nền tảng. Hậu quả thứ ba là các tín hữu sẽ là những người dại dột so với Dân Ngọai; tại sao lại phải hy sinh giữ luật Chúa mà không tận hưởng tất cả những thú vui của thế gian dâng tặng nếu chỉ có cuộc sống đời này và chết là hết?
Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, Ngài mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.
 
2/ Phúc Âm: Loan báo Tin Mừng là bổn phận của nhiều người.
Chúa Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Ngài không đơn thân rao giảng, nhưng có hai nhóm cùng đi rao giảng với Ngài.
* Nhóm Mười Hai: là những người môn đệ thân tín và nòng cốt cho sứ vụ rao giảng. Các ông đi theo Chúa để học hỏi, để được Chúa huấn luyện, và để được Chúa sai đi. Các ông cũng sẽ tiếp tục làm những gì Chúa đang làm: chọn các môn đệ để dạy dỗ, để huấn luyện, và để sai đi.
* Nhóm phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh: Đó là (1) Bà Maria gọi là Maria Magđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, (2) bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, (3) bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai có khả năng để vừa rao giảng Tin Mừng vừa làm lụng nuôi thân; nhưng nếu làm như thế, họ sẽ còn rất ít thời giờ cho việc rao giảng. Hơn nữa, Chúa Giêsu muốn cho mọi người đều góp phần trong việc rao giảng Tin Mừng.
Mỗi người đóng góp vào việc rao giảng Tin Mừng tùy theo khả năng của mình: Có người tận hiến cả cuộc đời để học hỏi và rao giảng Tin Mừng như nhóm Mười Hai. Có người tuy sống trong ơn gọi gia đình, nhưng vẫn có thể đóng góp vào việc rao giảng bằng cách giúp đỡ những người rao giảng về phương diện vật chất như nhóm phụ nữ đi theo Chúa hôm nay. Họ muốn Chúa Giêsu và các Tông Đồ có sức khỏe và thời gian để rao giảng Tin Mừng.
 
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Trọng tâm của Tin Mừng và mục đích của cuộc đời là sự sống đời sau. Nếu Chúa Kitô đã chết và đã sống lại thì con người hy vọng sẽ cùng được sống lại để chung hưởng hạnh phúc với với Ngài. Mục đích này phải là lý do của mọi hành động của con người.
– Mỗi người đều có bổn phận đóng góp cho việc truyền giảng Tin Mừng theo khả năng Chúa ban cho. Trong thực tế, nhiều bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ đã chân thành giúp đỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ vì họ muốn các ngài có sứ khỏe để làm việc cho Chúa. Nhiều nhà chuyên môn đã giúp các cha và các giáo xứ tài năng và thời giờ trong việc điều hành giáo xứ. Sau cùng, có rất nhiều các phụ nữ đã góp công của trong việc dọn dẹp, nấu ăn, và cung cấp những phương tiệc cần thiết cho những người rao giảng. Họ cũng là những người cung cấp cho Giáo Hội những nhà rao giảng qua việc sinh và nuôi dưỡng con cái. Tất cả đều mong cho Tin Mừng ngày càng lan rộng; và nếu họ đã đón tiếp những người rao giảng, họ hy vọng cũng sẽ được chung phần với phần thưởng Chúa ban cho những người rao giảng Tin Mừng cả đời này và đời sau như Chúa đã hứa.
LM Anthony Đinh Minh Tiên, OP (loi-nhap-the.com)
114.864864865135.135135135250