15/02/2018
794
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam

Nhân dịp đầu Xuân - Năm Mới, xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý dì, quý hội viên và thân hữu một năm mới được dồi dào ân sủng của Thiên Chúa và an khang thịnh vượng.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an luôn ở cùng tất cả chúng ta. Amen.

Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.