31/12/2022
5541
Kính thưa quý thân hữu trong Gia Đình Mân Côi.

Nhân dịp Năm Mới và Xuân Mới, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam xin kính chúc quý thân hữu và gia đình Năm Mới tràn đầy hồng ân của THIÊN CHÚA giàu lòng thương xót.

Kính chúc,

Đặc trách
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

 
114.864864865135.135135135250