30/09/2019
7747
Tháng 10 – Tháng Mân Côi lại đến với chúng ta. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Mẹ Maria những chuỗi Kinh Mân Côi sốt sắng, để nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh thay cho chúng ta.

Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng sinh, Mẹ Hội Thánh và cũng là Mẹ của chúng ta. Mẹ có uy thế trước mặt Thiên Chúa, qua Kinh Mân Côi, chúng ta xin Mẹ can thiệp khẩn cầu cùng Thiên Chúa thương đến nhân loại lầm than, khốn khổ và tội lỗi.

Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, Mẹ thấy rõ những nhu cầu của chúng ta hơn ai hết. Mẹ quan tâm đến số phận của từng người, hoàn cảnh của từng gia đình, tình hình của Giáo Hội… và tương lai của thế giới. Xin Mẹ là Mẹ của lòng xót thương, đoái nhìn đến tất cả chúng ta mà kêu cầu Thiên Chúa thương xót tất cả chúng ta.

Trong tháng 10  này, xin quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện với các ý chỉ như sau:

1. Theo ý chỉ của Đức thánh cha: 1/ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng cho những người còn chưa biết Chúa.

2. Cầu nguyện cho Giáo Hội.

3. Cầu nguyện cho các gia đình biết nêu gương gia đình thánh gia Nadarét mà xây dựng đời sống gia đình dựa trên nền tảng tình yêu và thiết chế của Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện cho nền hoà bình thế giới.

5. Cầu nguyện cho môi trường sống: xin cho con người biết tôn trọng công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

6. Cầu nguyện cho các tín hữu Kitô đang gặp đau khổ tìm được sức mạnh và lòng kiên nhẫn nơi Chúa Kitô chịu khổ hình.

7. Cầu nguyện cho sứ vụ loan báo Tin Mừng cũng như cho công cuộc tân phúc âm hoá cộng đồng xã hội.

8. Cầu nguyện cho những người mang trọng trách trong đạo cũng như ngoài đời biết chu toàn phận sự vì ích chung.

9. Cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người cùng tin vào Chúa Kitô nhưng đang còn sống trong chia rẽ.

10. Cầu nguyện cho công việc cổ võ Kinh Mân Côi và lòng sùng kính Đức Mẹ...

Hơn bao giờ hết, ngày nay Giáo Hội, xã hội cũng như gia đình... đang gặp nhiều khó khăn. Tự sức mình, những cố gắng của con người chẳng thấm vào đâu; ngoài sự cố gắng của bản thân, chúng ta cần đến sức mạnh từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có toàn quyền trên mọi sự, chúng ta cậy nhờ sự can thiệp diệu kỳ của Mẹ Maria, để Thiên Chúa giàu lòng thương xót đoái nhìn đến thân phận hèn kém, yếu đuối và đầy tội lỗi mà ban ơn tha thứ, chúc phúc, ban bình an, thánh hoá...

Đặc trách
Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250