08/11/2021
3090
GIỚI THIỆU Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi

Trong số những ấn phẩm và lời cầu nguyện do chân phước Bartolo Longo soạn thảo, có bản kinh “TUẦN CỬU NHẬT KHẤN NGUYỆN” (Novena Petition), được biên soạn vào tháng 07.1879. Khi đang bị bệnh sốt nặng, chân phước Bartolo Longo đã viết bản kinh này để xin ơn trong những trường hợp tuyệt vọng nhất. Hằng ngày, chân phước đều đến trước Ảnh Đức Mẹ Mân Côi để được hướng dẫn mà làm một số việc cho đúng đắn. Nhưng vào một ngày kia, do bệnh tình trở nên tồi tệ hơn, chân phước nhận ra rằng chỉ có một phương dược duy nhất là phải thỉnh đưa Ảnh Đức Mẹ ra khỏi nhà nguyện mà rước về phòng riêng của mình. Hướng về thánh nữ Catarina Siena để xin thánh nữ cầu khẩn Đức Mẹ đoái thương nhìn đến, chân phước bỗng nhiên được hồi phục. Và từ đó trở đi, Mẹ Thiên Đàng đã ban rất nhiều ân sủng cho bất cứ người nào làm Tuần Cửu Nhật theo bản kinh của chân phước (người rất sùng kính Đức Mẹ) mà cầu xin Mẹ.

Vào năm 1894, ở Arpino - Italia, thánh nữ Catarina Siena (được mô tả ở dưới chân Ảnh Thánh Đức Mẹ Pompei) đã hiện ra với một thiếu nữ sắp chết mà kêu gọi cô này làm TUẦN CỬU NHẬT cầu nguyện cùng với thánh nữ. Kết thúc Tuần Cửu Nhật cầu nguyện, cô gái ấy đã hoàn toàn được khỏi bệnh.

Bản kinh “TUẦN CỬU NHẬT đã được Đức giáo hoàng Leo XIII phê chuẩn vào ngày 29.11.1887.


Trong số nhiều người được Đức Mẹ Pompei chữa khỏi bệnh một cách phi thường, có cô con gái của viên sĩ quan Agrelli thành Naples tên là Fortunatina Agrelli, người được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1884 và bảo cô ấy: “Bất cứ ai muốn có được đặc ân từ Mẹ, thì phải làm ba Tuần Cửu Nhật Lần Hạt Mân Côi Khấn Nguyện và đồng thời nguyện 15 chục Kinh Mân Côi, và rồi kế đó làm ba Tuần Cửu Nhật Lần Hạt Mân Côi Tạ Ơn.” Cô bé Fortunatina đã làm theo lời hướng dẫn của Đức Mẹ và đã được chữa khỏi bệnh một cách kỳ diệu.
 
TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY gồm có 2 chu kỳ 27 ngày (liên tiếp - mỗi chu kỳ 27 ngày gồm 3 tuần cửu nhật x 9 ngày/1 tuần):
1/ Chu kỳ thứ I là 27 Ngày Khẩn Nguyện, mỗi ngày lần hạt 15 chục kinh;
2/ Chu kỳ thứ II là 27 Ngày Tạ Ơn, mỗi ngày lần hạt 15 chục kinh.

Đây gọi là TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY.
 
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Lược dịch từ nguồn: theholyrosary.org/rosarynovena, và tham khảo cuốn sách “The Miraculous 54 Day Rosary Novena to Our Lady” của tác giả Chris Hallenbeck.
 
++ Chú thích:
* Hôm qua (07.11), tôi tình cờ đọc cuốn sách “The Miraculous 54 Day Rosary Novena to Our Lady” của tác giả Chris Hallenbeck, để xem như thế nào là Tuần Cửu Nhật 54 Ngày. Rồi sau đó, tôi tiếp tục tìm hiểu qua trên mạng để xem cụ thể hơn về Tuần Cửu Nhật 54 Ngày là gì.
* Sáng nay (08.11), tôi tính từ hôm nay đến hết năm dương lịch 2021 xem như thế nào, thì còn đúng 54 ngày nữa. Như thế, sáng nay tôi bắt đầu biên dịch và biên soạn TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY.
Từ ngày hôm nay 08.11.2021 cho đến ngày 31.12.2021, chương trình TUẦN CỬU NHẬT bắt đầu được thực hiện và được đưa lên mạng để mọi người hiệp thông. Chương trình từng ngày được khởi đăng tại mục ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ (xin nhấp vào đây)
.
* Tôi vẫn luôn tin rằng ai chạy đến kêu xin Mẹ qua việc kiên trì lần hạt Mân Côi, Đức Mẹ sẽ thương nhậm lời.
 
114.864864865135.135135135250