01/01/2021
580
CHÀO NĂM MỚI 2021
* Tạm biệt năm cũ 2020: vì Covid-19,
    1- Những dự định bị huỷ
    2- Những chuyến đị tạm hoãn…
* Chào NĂM MỚI 2021, với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường
   1- Chương trình sẽ phải thích nghi
   2- Công việc sẽ phải uyển chuyển
* Mong muốn
    1- Tạo apps LẦN CHUỖI MÂN CÔI cho smartphone trên Android và Ios
    2- Để tạo được hai apps này, rất kỹ thuật viên và kinh phí; vì thế, ai có khả năng tạo apps hay ủng hộ, xin liên hệ với chúng tôi.

HỘI MÂN CÔI - KINH MÂN CÔI
DÒNG ĐA MINH - VIỆT NAM

Tổng đặc trách: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Email: hoim
ancoi.net@gmail.comkinhmancoi.net@gmail.com

Điện thoại: 0988560042 (+84 988 560 042: viber, zalo, facetime)

Web: hoimancoi.net; kinhmancoi.net)

114.864864865135.135135135250