13/10/2021
553
Chương Trình:
LẦN CHUỖI MÂN CÔI TRỰC TUYẾN HẰNG NGÀY

được phát trên các kênh:
Youtube: www.youtube.com/kinhmancoionline và Fanpage: www.facebook.com/HoiManCoiVietNam

>> CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY
(19g55: nhạc chờ ; 20g00: khai nguyện. Quý vị NHẤP VÀO HÌNH DƯỚI để hiệp thông):


CẦU NGUYỆN NGẮN: 15 phút/1 lần vào các buổi:
1/ BAN MAI khoảng từ 06g30-06g45
2/ BAN TRƯA khoảng từ 12g20 -12g35
3/ BAN CHIỀU khoảng từ 14g30 - 14g45
được phát trên Fanpage: Hội Mân Côi Việt Nam và chia sẻ trên Fb: Hội Mân Côi...
114.864864865135.135135135250