07/10/2021
260
Thông Báo: Lần Chuỗi Mân Côi Trực Tuyến

Kính thưa quý vị,

Thể theo lời đề nghị của nhiều người và cũng vì nhu cầu khẩn thiết, nên Kinh Mân Côi - Hội Mân Côi (Dòng Đa Minh) Việt Nam có chương trình
SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI TRỰC TUYẾN vào lúc 20g15 hôm nay (07.10: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI):Chương trình được phát tại 2 địa chỉ:
1/ Fanpage Hội Mân Côi Việt Nam: https://www.facebook.com/HoiManCoiVietNam
2/ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PAvphC1qjic ;
 
và cũng được chia sẻ qua các địa chỉ:
1/ Facebook: Hội Mân Côi,
2/ Nhóm Hội Mân Côi Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/HoiManCoiVietNam,
3/ và Web: hoimancoi.net
 
Xin mời quý vị cùng hiệp ý.
 
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách 
Cổ võ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
Hội Mân Côi Việt Nam


 
114.864864865135.135135135250