17/10/2021
1292
THÔNG BÁO: NHỜ VẢ... 🙏🙏🙏
 
🌺 Nhân "NĂM GIA ĐÌNH AMORIS LAETITIA" do Đức giáo hoàng Phanxicô thiết lập (bắt đầu từ ngày 19.03.2021 và kết thúc với Đại hội Quốc tế về Gia đình lần X tại Roma vào tháng 07.2022) trong bối cảnh dịch bệnh và kỷ niệm 5 năm ban hành Tông huấn AMORIS LAETITIA - NIỀM VUI YÊU THƯƠNG.
 
🌺 Tôi đang biên dịch một cuốn sách nhỏ "KINH MÂN CÔI CHO GIA ĐÌNH" (ROSARY FOR THE FAMILY / ROSAIRE POUR LA FAMILLE) do Bộ Giáo Dân - Gia Đình và Sự Sống ấn hành.
 
🌺 Đồng thời, tôi cũng muốn biên soạn và biên tập bổ sung cho cuốn sách thêm phong phú và thích ứng với bối cảnh dịch bệnh và tâm thức của người Việt. Vì vậy, tôi rất mong muốn đón nhận những MẪU SUY NIỆM - CẦU NGUYỆN từ quý vị là những người sống trong đời sống gia đình (ngắn dài tuỳ ý).
 
🌺 QUÝ VỊ CÓ THỂ CHIA SẺ qua email: kinhmancoi.net@gmail.com; qua zalo: 0988560042 hoặc qua facebook: Hội Mân Côi.
 
Xin chân thành cảm ơn!
 
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi
Dòng Đa Minh Việt Nam
114.864864865135.135135135250