06/10/2021
789


HƠN CẢ THUỐC AN THẦN ?
💙 Khi khó ngủ, hãy lần hạt Mân Côi, bạn sẽ thấy dễ ngủ.
💙 Khi lo âu, hãy lần hạt, bạn sẽ tìm được bình an.
💙 Khi mệt mỏi, hãy lần hạt, bạn sẽ được sức mạnh.
💙 Khi chán nản, hãy lần hạt, bạn sẽ được đỡ nâng.
💙 Khi cô đơn, hãy lần hạt, bạn sẽ được an ủi.
💙 Khi vui mừng, hãy lần hạt, bạn được nâng hồn lên...
🙏 Kinh Mân Côi nối kết chúng ta với Thiên Chúa, với Đức Mẹ, với các thiên thần, với các thánh và nối kết chúng ta lại với nhau trong một gia đình thiêng liêng.
🙏 Kinh Mân Côi là khiên mộc bảo vệ chúng ta khỏi nanh vuốt ma quỷ...
🙏 Ôi! Kinh Mân Côi nhiệm mầu, thần dược hơn tất cả mọi thứ thuốc an thần!!!
 
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250