01/11/2016
1197

Kết thúc THÁNG MÂN CÔI

Thứ Hai, ngày 31.10.2016 là ngày cuối cùng của Tháng 10, và cũng là Hành trình cuối cùng trong Tháng Mân Côi từ Đà Lạt về Đồng Nai:
 

1/ Buổi sáng, Linh mục Đặc trách chia sẻ Kinh Mân Côi và dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Phương Lâm cho hội viên Hội Mân Côi tại hạt Phương Lâm. 

2/ Buổi chiều, Linh mục Đặc trách chia sẻ Kinh Mân Côi tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (Xuân Lộc), và cùng đồng tế trong thánh lễ tạ ơn do Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh chủ tế.
 

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, cảm tạ Đức Mẹ đã cho một hành trình dài với nhiều ngày trải qua nhiều giáo xứ thuộc nhiều giáo phận trong cũng như ngoài nước thật là tốt đẹp, tốt đẹp ngoài lòng mong ước!!!
 

Linh mục Đặc trách xin cảm ơn tất cả mọi người đã hiệp ý cầu nguyện cho công việc cổ võ Kinh Mân Côi và phổ biến Hội Mân Côi tại Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại được tiến triển tốt đẹp.

Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
Hội Mân Côi Việt Nam

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.


114.864864865135.135135135250