13/06/2019
1147

1. Linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP (Hội Mân Côi), vừa mới được Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa - Giám tỉnh của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam giới thiệu cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, qua Văn thư 11/2019/GT-ĐGM ngày 20.05.2019. Vào ngày Chúa Nhật (09.06.2019) - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức cha Phaolô ký quyết định bổ nhiệm Cha FX làm Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tiến Thủy - Giáo hạt Văn Hạnh - Giáo phận Hà Tĩnh; vào chiều cùng ngày, Cha FX chia tay Cộng đoàn Đa Minh Khoa Trường - Vinh, tới Tòa Giám mục Hà Tĩnh. Sáng ngày 10.06.2019, ngay sau Thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Hội Thánh, Cha FX đã nhận Bằng Bổ Nhiệm (Bằng Sai) từ Đức cha Phaolô, và tuyên xưng Đức tin trước sự hiện diện của Đấng Bản quyền Địa phương tại Nhà nguyện Tòa Giám mục; 17g00 cùng ngày, Cha FX đã nhận chức trong Thánh lễ Tạ ơn kính Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Hội Thánh, với việc công bố thành lập Chuẩn Giáo xứ Tiến Thủy, do Đức cha Phaolô chủ sự...

2. Như vậy, Linh mục FX Trần Kim Ngọc vừa làm Linh mục Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi Việt Nam của Dòng Đa Minh Việt Nam vừa làm Linh mục Quản xứ.

Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi trong sứ vụ mới này. Xin chân thành cảm ơn.

Linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách Kinh Mân Côi - Hội Mân Côi Việt Nam
Linh mục Quản xứ Giáo xứ Tiến Thủy - Giáo hạt Văn Hạnh - Giáo phận Hà Tĩnh.

Xin xem thông tin đầy đủ tại đây: http://giaophanhatinh.com/chuan-giao-xu-tien-thuy-niem-vui-ngay-cong-bo-thanh-lạp-va-don-cha-tan-quan-xu-6370

114.864864865135.135135135250