12/04/2020
1387
Hội Mân Côi - Dòng Đa Minh - Việt Nam

XIN LOAN BÁO
cho quý ông bà, anh chị em, thân hữu và quý hội viên, cùng quý vị độc giả...

MỘT TIN MỪNG VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI LIÊN QUAN ĐẾN TOÀN THỂ NHÂN LOẠI:

ĐỨC GIÊSU NADARÉT, Đấng đã chịu đóng đinh và đã chịu chết nhục nhã trên thập giá, (-thiên thần nói với các người phụ nữ ra viếng mộ Chúa, và cho họ biết là-): “ĐÃ CHỖI DẬY RỒI” (Mc 16,6).
 
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT RỒI ! ALLELUIA. ALLELUIA.

Có lần Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ; các ông tưởng là ma, thì la lên.  Chúa bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (xc. Mc 6, 50). Đêm Vọng Phục Sinh (hôm qua), chúng ta nghe Chúa Phục Sinh nói với các bà: “CHÀO CHỊ EM! CHỊ EM ĐỪNG SỢ!” (Mt 28,9.10).

Trong bối cảnh Covid-19 đang lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới,  một con virút rất nhỏ trong phần tử của sự sống khiến cho con người lo âu sỡ hãi, và bất lực! Trong tình cảnh tang thương đang bao trùm cả thế giới, hẳn là CHÚA KITÔ PHỤC SINH cũng sẽ nói với CHÚNG TA là:

“CÁC CON ĐỪNG SỢ, CÓ THẦY ĐÂY MÀ! THẦY ĐÃ SỐNG LẠI RỒI. THẦY SỐNG LẠI LÀ MANG SỰ SỐNG MỚI CHO CÁC CON. THẦY SỐNG LẠI LÀ ĐỂ MANG BÌNH AN CHO CÁC CON!

Nguyện xin BÌNH AN CỦA ĐẤNG ĐÃ PHỤC SINH bao phủ lấy tâm hồn và con người của mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể nhân loại đầy lo âu, yếu đuối, đau khổ, long đong và tội lỗi này!

Linh mục Đặc trách
Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250