30/04/2017
829
Tháng Năm – Tháng Hoa là “tháng dành dâng kính Mẹ Maria và là tháng mang lại nhiều lợi ích cho dân Kitô giáo”.
 
Tháng Hoa năm nay thật đặc biệt vì nằm trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017). Nhớ lại biến cố này là nhớ lại lời mời gọi của Đức Mẹ: ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi. Trong Tháng Năm này, người tín hữu từ lâu đã có thói quen dâng hoa kính Đức Mẹ: hoa tươi và hoa lòng. Bông hoa đẹp nhất và có giá trị nhất làm vui lòng Đức Mẹ nhất, đó là Kinh Mân Côi.
 
Lịch sử cho chúng ta biết rằng Giáo Hội và nhân loại đã được cứu nguy nhiều lần nhờ vào sức mạnh của Kinh Mân Côi và nhờ sự can thiệp kỳ diệu của Đức Mẹ trước ngai tòa Thiên Chúa. Những ngày này, tình hình thế giới đang nóng lên tại nhiều nơi. Nền hòa bình của thế giới và tương lai của nhân loại đang bị đe dọa khắp nơi. Hơn bao giờ hết, Kinh Mân Côi như là một phương thế cầu nguyện đơn giản nhưng hiệu quả để khẩn xin Thiên Chúa tuôn đổ lòng thương xót và bình an xuống trên nhân loại lầm than và tội lỗi này.
 
Mùa Hoa về, xin hãy hiệp lòng dâng lên Mẹ Thiên Chúa những bông hoa tươi, những bông hoa lòng là đức tin, đức cậy và đức mến cùng những hy sinh... đặc biệt những tràng chuỗi Mân Côi, để cùng với Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi những lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ, đồng thời nhờ Mẹ xin Thiên Chúa dủ thương cứu nguy con người đang sống trong thế giới ngày hôm nay thoát khỏi chiến tranh, bất hòa, nghi kỵ... và sự dữ.
 
Đặc trách
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

114.864864865135.135135135250