04/04/2021
224
MỪNG CHÚA PHỤC SINH

 
Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia. Xin niềm vui và bình an của CHÚA KITÔ PHỤC SINH ở cùng anh chị em trong NGÀY và MÙA CỰC THÁNH này.

Đặc trách
Linh mục
FX. Trần Kim Ngọc, OP.

 

 
114.864864865135.135135135250