06/10/2021
1133

MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Bổn Mạng Hội Mân Côi

Tháng Mân Côi của những năm trước, tôi đi rao giảng Kinh Mân Côi khắp nơi. Năm nay vì dịch bệnh, tôi ngồi trước bàn phím trong phòng tại tu viện: viết bài, sửa bài, chia sẻ bài... lên mạng.

Nhân dịp mừng lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (07.10), bổn mạng của HỘI MÂN CÔI, tôi xin kính chúc quý vị: hội viên, thân hữu, bạn bè và những người liên đới trong GIA ĐÌNH MÂN CÔI được nhiều ơn lành và bình an của Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

Tổng đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.


 
114.864864865135.135135135250