01/02/2021
212
NỖI NIỀM GIÁP TẾT
Tết gần đến, nhưng Covid lại bùng phát. Những chuyến trở về nhà sum họp gia đình, những chuyến du Xuân lại phải bị huỷ bỏ. Nhiều người đang sống trong thấp thỏm lo sợ... Tết năm nay Tết buồn Tết héo!!!
Tình hình như thế này, biết bao giờ Covid mới hết đây, có Trời mới biết! Chúng ta chỉ biết hướng trông lên Trời thôi. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện bằng KINH MÂN CÔI, để nhờ Đức Mẹ can thiệp, Chúa thương cứu nhân loại chúng ta khỏi đại nạn này!

114.864864865135.135135135250