29/11/2022
3096
SẮC MÀU MÂN CÔI

Kính thưa quý vị,

Tháng 10 - Tháng Mân Côi khép lại với những sinh hoạt đa dạng từ nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hội Mân Côi Việt Nam có nhiều hoạt động ở nhiều cấp độ khác nhau: từ giáo họ, giáo xứ, giáo phận... Linh mục Tổng đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam phải di chuyển nhiều cho các đại hội - sinh hoạt - gặp gỡ... của hội viên Mân Côi tại nhiều giáo phận. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ.

Tháng 11 - Tháng Các Linh Hồn cũng khép lại với nhiều giờ kinh cầu nguyện bằng KINH MÂN CÔI từ khắp nơi cho các linh hồn nơi luyện ngục. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ.

Tháng 12 - Tháng của Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh: mọi hoạt động và mọi tâm trí đều hướng về NGÀY ĐẠI LỄ mừng CHÚA GIÁNG SINH. Trong suốt tháng này, chúng ta sẽ cùng mang lấy tâm tình của Đức Mẹ để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Con Chúa Giáng Sinh.

Xin Chúa Hài Đồng Giêsu, qua lời bầu cử của Đức Mẹ, ban bình an và phúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.


Vinh, ngày 30.11.2022
Đặc trách Kinh Mân Côi thuộc Dòng Đa Minh Việt Nam - Hội Mân Côi Việt Nam
Linh mục Phanxicô Xavie Trần Kim Ngọc, O.P.

_______

GIỚI THIỆU APP - ỨNG DỤNG LẦN HẠT MÂN CÔI

Kính thưa quý vị,
Để giúp quý vị, nhất là giới trẻ hay những người chưa có thói quen cầu nguyện, dễ dàng tìm kiếm nguồn cầu nguyện hằng ngày (với Lời Chúa, Kinh Mân Côi… Giờ Kinh Gia Đình hay các hội đoàn), chúng tôi xin giới thiệu với quý vị 2 ứng dụng cho điện thoại thông minh – smartphone như sau:

1- App cho các dòng điện thoại chạy trên nền tảng Ios (như Iphone…), tải tại đây.
2- App cho các dòng điện thoại chạy trên nền Android (như Samsung…), tải tại đây
114.864864865135.135135135250