19/02/2020
2005
Kinh Mân Côi
Dòng Đa Minh Việt Nam

***

Hướng tới kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Cha thánh Đa Minh (bắt đầu từ 06/01/2021 đến 06/01/2022), Tổ phụ của Dòng Anh em Giảng thuyết, một vị thánh mà như quý vị đã biết, được Đức Mẹ truyền dạy rao giảng và phổ biến PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT THÁNH. Nhân dịp đặc biệt này, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam phát hành hai cuốn sách, với sự đóng góp công sức, thời gian, tiền của... của rất nhiều người. Ví thế, chúng tôi muốn gửi tặng hoàn toàn miễn phí hai cuốn sách này như một món quà có giá trị về nội dung, ý nghĩa, lịch sử, sức mạnh... ơn ích của KINH MÂN CÔI:

1. CHUỖI NGỌC - Kho tàng Ân sủng trong tầm tay 
2. CHIẾN SĨ KINH MÂN CÔI


ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC HAI CUỐN SÁCH này là:

1/ Quý vị có ước muốn đọc sách, nghiên cứu về KINH MÂN CÔI, để hiểu biết lời kinh vạn năng này, từ đó ra sức yêu mến ĐỨC MẸ, rồi cùng với ĐỨC MẸ mà gắn bó với CHÚA GIÊSU, ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN, VUA VŨ TRỤ, và là NHÂN VẬT CHÍNH của KINH MÂN CÔI.

2/ Quý vị cũng phải có một sự hy sinh, đó là trả tiền cước phí gửi sách. Quý vị gửi cước phí cho dịch vụ chuyển phát, khi quý vị nhận sách.

3/ Quý vị cần đăng ký nhận sách từng cuốn sách theo biểu mẫu ở dưới.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI.

Tổng đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.


CÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN SÁCH

"CHUỖI NGỌC - Kho tàng Ân sủng trong tầm tay" đăng ký tại đây: "CHIẾN SĨ KINH MÂN CÔI" đăng ký tại đây: ******************************************

Đọc thêm THƯ của Cha Bề Trên Tổng Quyền gửi Dòng: Gerard Francisco P. Timoner III, OP 
Thư được đề ngày 31 tháng 01 năm 2020 

DÒNG ANH EM GIẢN

114.864864865135.135135135250