12/06/2017
645

THÔNG BÁO TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

Ngày 13.06.2017, đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 2 tại Fatima năm 1917. Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam sẽ có 2 buổi truyền hình trực tiếp trên facebook này:

1/ 16g00 giờ VN: Thánh lễ kính Đức Mẹ từ Đan viện nữ Đa Minh Việt Nam do Linh mục Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam cử hành;

2/ 21g00 giờ VN: Lần hạt Mân Côi và Suy tôn Đức Mẹ được truyền trực tiếp từ Văn phòng của Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam;

3/ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam chính thức ra mắt Nhóm "Hội Mân Côi Việt Nam" (địa chỉ:https://www.facebook.com/groups/HoiManCoiVietNam) và Fanpage "Hội Mân Côi Việt Nam" (địa chỉ: https://www.facebook.com/HoiManCoiVietNam).

Xin mời quý vị hiệp thông cầu nguyện theo những ý chỉ của của Đức giáo hoàng Phanxicô cũng như của Hội Mân Côi Việt Nam trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
 

Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam & Hội Mân Côi Việt Nam

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

http://kinhmancoi.net/ - http://hoimancoi.net/

114.864864865135.135135135250