22/08/2020
1546
thông báo
về văn phòng và tái hoạt động cổ võ Kinh Mân Côi…
 
1. Văn phòng thường trực
Trong khoảng thời gian 18 tháng vừa qua, tôi chuyển nơi công tác hai lần, nên Văn phòng Hội Mân Côi Việt Nam cũng phải chuyển địa chỉ hai lần. Văn phòng thường trực Hội Mân Côi Việt Nam đi theo người, vị đặc trách đi đâu thì văn phòng nằm ở đó. Từ hôm nay, tôi được bổ nhiệm tới Tu viện – Đền thánh Martin, số 1/4 - Khu phố 10 – Phường Tân Biên – Tp. Biên Hoà – Đồng Nai, nên từ hôm nay trở đi Văn phòng thường trực trở về với địa chỉ trước đây là:

Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam (Hội Mân Côi Việt Nam)
Tu viện – Đền thánh Martin
Số 1/4 - Khu phố 10 - Phường Tân Biên - Tp. Biên Hoà - Đồng Nai


Email: kinhmancoi.net@gmail.comhoimancoi.net@gmail.com
ĐT: 0988560042 (zalo, facetime, viber)
Web: hoimancoi.net (kinhmancoi.net, hoimancoivietnam.net)
Tổng đặc trách: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

2. TRỞ LẠI ĐỂ LẠI BẮT ĐẦU
Sau một thời gian đi mục vụ giáo xứ cũng như một số lý do khác, hầu như công việc cổ võ Kinh Mân Côi bị ngừng trệ. Nay tôi được trở về Nhà Dòng để chuyên lo cho sứ vụ mà Nhà Dòng giao phó. Nên từ hôm nay trở đi, công việc cổ võ Kinh Mân Côi lại được bắt đầu. Để việc cổ võ Kinh Mân Côi thu được những hoa quả thiêng liêng, tôi thực hiện tuần cửa nhật (9 ngày), từ ngày 23-31.08.2020. Xin quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện. Chương trình tuần cửu nhật sẽ được cập nhật trên trang web: hoimancoi.net, fanpage Hội Mân Côi Việt Nam (https://www.facebook.com/HoiManCoiVietNam/), group Hội Mân Côi Việt Nam (https://www.facebook.com/groups/HoiManCoiVietNam) và facebook Hội Mân Côi (https://www.facebook.com/hoimancoi.net). Xin cảm ơn quý vị. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi. Xin ký thác việc cổ võ Kinh Mân Côi cho Đức Mẹ Mân Côi là Đức Trinh Nữ Vương.

Lễ Đức Maria, Trinh Nữ Vương, 22.08.2020

Tổng đặc trách
Kinh Mân Côi - Hội Mân Côi (Dòng Đa Minh) Việt Nam
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250