04/06/2019
2306
THÔNG BÁO
về việc khắc phục sự cố trên web: kinhmancoi.net


Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này, trang web kinhmancoi.net (và hoimancoi.net) bị sự cố cùng với nhiều web công giáo khác liên quan đến server.
 
Đến nay (4.6.2019), sự cố đã được khắc phục; tuy nhiên, dữ liệu thì chưa khắc phục được hoàn toàn. Hy vọng, dữ liệu cũ sẽ sớm được khắc phục. Hôm nay, trang web kinhmancoi.net đã chạy lại bình thường, bài vở lại được cập nhật hằng ngày; nhưng tên miền hoimancoi.net (cùng chạy trên cùng giao diện với kinhmancoi.net) chưa chạy được, hy vọng một trong vài ngày tới, sẽ hoạt động lại bình thường trên cùng giao diện với tên miền kinhmancoi.net.
 
Rất mong quý vị thông cảm về sự cố bất thường này!
 
Kính báo
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách
Kinh Mân Côi - Hội Mân Côi Việt Nam (trực thuộc Dòng Đa Minh Việt Nam)
114.864864865135.135135135250