09/07/2019
1597

THÔNG CÁO

(về: Thông Tin - Văn phòng Thường trực - Live: Thánh Lễ Khai Mạc TỔNG HỘI DÒNG ĐA MINH... & Nội San - Tháng 07.2019)

1/ Trước hết, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh xin thành thật cao lỗi về sự chậm trễ trong việc gửi Nội San - số tháng 07.2019, vì một số lý do: 1- Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. (Tổng Đặc trách) vừa mới được bổ nhiệm làm Linh mục Chánh xứ Chuẩn Giáo xứ Tiến Thuỷ - Giáo phận Hà Tĩnh. Linh mục Tổng Đặc trách phải kiêm nhiệm thêm sứ vụ, lại là một sứ vụ hoàn toàn mới, nên có nhiều việc cần phải làm ngay, vì thế mà trở nên quá bận rộn!; 2- Xứ này mới được công bố thành lập ngay trong ngày Linh mục Tổng Đặc trách về nhận nhiệm sở mới và chức vụ mới, tức là vào ngày Thứ Hai (10.06.2019, đến hôm nay là được một tháng), xứ mới nên thiếu thốn rất nhiều thứ, ví dụ: đường điện không ổn định, mạng internet vừa mới được lắp ráp, chạy chưa ổn định...!!! Xin quý vị cầu nguyện cho Linh mục Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam có được nhiều sức khoẻ và ơn sủng để làm tốt sứ vụ của Dòng (Cổ võ Kinh Mân Côi – Đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam), cũng như vai trò mới là làm “Linh mục Quản xứ”.

2/ Trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2019 này, Giáo phận, Giáo xứ, và đặc biệt Dòng Đa Minh (cách riêng tại Việt Nam) có nhiều thánh lễ đặc biệt, nhiều sự kiện quan trọng... Ngay chính sáng sớm hôm nay, vào lúc 07g00 (giờ Việt Nam) Thứ Ba, ngày 09.07.2019, Thánh lễ Khai mạc TỔNG HỘI DÒNG ĐA MINH (toàn thế giới) - CAPITULUM GENERALE OP. BIÊN HOÀ – 2019 được cử hành tại Toà Giám Mục Xuân Lộc (210 Hùng Vương - Xuân Bình - Long Khánh - Đồng Nai); Thánh lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp tại đây: http://daminhvn.net/…/truc-tiep-thanh-le-khai-mac-tong-hoi-…. Đây là một sự kiện đặc biệt của Dòng Đa Minh toàn cầu, cũng như Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Đây là Tổng hội lần thứ 290. Tổng hội được diễn ra từ ngày 07.07.2019 đến ngày 04.08.2019. Trong Tổng hội lần này, các Nghị Huynh (đại diện cho Anh Em Dòng Giảng Thuyết trên toàn thế giới) bầu cử Tổng Quyền (vị đứng đầu Dòng, với nhiệm kỳ 9 năm), Tổng Quyền thứ thứ 88 (tính từ thời thánh tổ phục Đa Minh). Xin quý vị cầu nguyện đặc biệt cho Dòng Đa Minh, nhất là cho Tổng Hội Bầu Cử lần này.

3/ Trong chưa đầy 4 tháng nay, Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP., Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam, phải chuyển nhiệm sở đến 2 lần, vì thế Văn phòng Thường trực cũng phải chuy

114.864864865135.135135135250