30/09/2021
971
THÔNG TIN: MỚI VÀ QUAN TRỌNG...

THỜI SỰ
Chào Tháng Mười - Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ. Quý bạn thân mến, Giáo Hội mời gọi tất cả mọi thành phần Dân Chúa hiệp lòng hiệp ý lần hạt Mân Côi trong suốt tháng này:
☘️ Lần hạt để cầu cho mình, cho gia đình và cho anh em họ hàng.
☘️ Lần hạt để cầu cho quê hương, cho đất nước và cho thế giới.
☘️ Lần hạt để cầu cho người đau khổ, cho người bệnh tật và cho người khó nghèo.
☘️ Lần hạt để cầu cho Giáo Hội, cho các mục tử và cho mọi người tín hữu.
☘️
Lần hạt để cầu cho tổ tiên, cho những người mới qua đời và cho mọi linh hồn…


THAM GIA HỘI MÂN CÔI
☘️ Ở đời, người ta tìm mọi cách làm sao để làm giàu và làm giàu nhanh nhất.
☘️ Người công giáo có một cách làm giàu KHO TÀNG ÂN PHÚC nhanh nhất và ngon ăn nhất là tham gia vào HỘI MÂN CÔI.
☘️ Ví dụ: Bạn là hội viên, mỗi ngày bạn lần hạt được 5 chục (//1 chuỗi Mân Côi), mà thế giới có 10 triệu thành viên, thì mỗi ngày bạn được hưởng ơn ích từ 10 triệu chuỗi Mân Côi của 10 triệu hội viên. Bạn cầu nguyện cho mọi người, mọi người cầu nguyện cho bạn… Ngon ăn không? Quá ngon! ☘️ Cách đăng ký tại đây:
http://hoimancoi.net/giay-to/cach-dang-ky-vao-hoi-man-coi-10786.html

TÀI LIỆU MÂN CÔI
☘️ Kinh Mân Côi là lời kinh đơn giản: dễ đọc và dễ thuộc, nhưng ẩn chứa kho tàng khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa.
☘️ Nhiều vị thánh, chân phước, giáo hoàng, thần học gia... hết lòng ca ngợi và truyền rao KINH MÂN CÔI rất thánh.
☘️ Tìm đọc tài liệu tại đây:
http://hoimancoi.net/truyen-tich.html


CẦU NGUYỆN: CỨU NGUY THẾ GIỚI!
☘️ Người công giáo cần cầu nguyện để có sức sống của Chúa.
☘️ Cầu nguyện với Kinh Mân Côi, đó là cách đơn giản nhất, nhưng lại được hưởng ơn ích thiêng liêng vô vàn, bạn có thể hiệp thông tại đây:
http://hoimancoi.net/suy-niem.html hoặc tại đây: http://hoimancoi.net/voi-me.html
☘️ Quý bạn muốn gửi ý xin cầu nguyện, để mọi người hiệp thông, vào đây:
http://hoimancoi.net/dac-trach/xin-cau-nguyen-theo-y-chi-12692.html


Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam
Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh Việt Nam
114.864864865135.135135135250