03/08/2021
1744
HIỆP NGUYỆN LẦN CHUỖI MÂN CÔI
MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH


Kính thưa: Quý cha, quý thầy và quý sơ
quý ông bà và anh chị em,
và quý thân hữu cùng quý hội viên thân mến,


Tình hình thực tế cho thấy đại dịch Covid-19 đang ngày càng lây lan nguy hiểm và nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới... Dù đã có rất nhiều nỗ lực của mọi thành phần trong xã hội trên khắp toàn cầu, nhưng dịch bệnh vẫn không ngừng phát tán rộng khắp. Con người hầu như đang bất lực trước sự tấn công ác hại của con virus nhỏ bé này. Trong cơn nguy khốn này, chúng ta hãy cùng chạy đến nương ẩn nơi Thiên Chúa: TIN TƯỞNG PHÓ THÁC và KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN.

Ban cổ võ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam thực hiện chương trình 
HIỆP NGUYỆN LẦN CHUỖI MÂN CÔI, với mong muốn và xin mời mọi người cùng hiệp ý LẦN HẠT MÂN CÔI, tha thiết khẩn xin Đức Maria, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta, can thiệp cùng Thiên Chúa đoái thương đến toàn thể nhân loại chúng ta trong cơn nguy nan này. Quý vị người có thể Lần Hạt theo thói quen thông thường để hiệp ý cầu nguyện, một mình hoặc chung với gia đình. Quý vị cũng có thể hiệp thông cầu nguyện cùng chương trình tại 2 chuyên mục "Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi" hoặc "Sống Tin Mừng Với Mẹ" được đăng hằng ngày trên trang web: kinhmancoi.net hoặc hoimancoi.net. Chương trình được thực hiện từ ngày 05.08.2021.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con.

Biên Hoà, ngày 04.08.2021
Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250