30/09/2023
1889
THƯ THÁNG MƯỜI – THÁNG MÂN CÔI
 
Tháng Mười – Tháng Mân Côi năm nay khởi đầu trong một bầu không khí của cả Hội Thánh đang hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI với chủ đề “Vì một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ”, được tổ chức tại Tòa Thánh Rôma, và trong tình hình phức tạp của thế giới hiện thời.
 
Trong đạo cũng như ngoài đời, con người đang phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải. Tự sức mình, con người không thể giải quyết được, mà cần phải có ơn trên. Trước Tòa Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Đức Trinh Nữ Maria là người xứng đáng nhất và có thế giá nhất. Đức Mẹ khẩn xin gì Chúa đều nhậm lời. Hẳn là trong vinh quang của Thiên Chúa, Đức Mẹ thấy rõ những gì đang xảy ra trong tâm hồn, trong cuộc đời, trong gia đình, trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Vì thế, Tháng Mân Côi là một dịp thuận tiện để chúng ta hợp lực hiệp thông cùng dâng lên Đức Mẹ những tràng chuỗi Mân Côi, khấn xin Mẹ kêu cầu Chúa đoái thương tất cả chúng ta.
 
Lạy Mẹ Rất Thánh, trong lịch sử nhân loại và của Giáo Hội cũng như của mỗi người chúng con, biết bao nhiêu lần Mẹ đã ân cần lo lắng cho số phận và sự an nguy của chúng con. Trong suốt tháng này, chúng con xin hợp với triều thần thánh trên trời và mọi thụ tạo mà chào Mẹ:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.”
 
Chúng con biết và tin rằng Mẹ luôn nhậm lời kêu xin của chúng con, thế nên chúng con chạy đến cùng Mẹ:
“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con. 
Thánh Đa Minh, cầu cho chúng con.

Sài Gòn, ngày 30.09.2023

Tu sĩ F.X. Trần Kim Ngọc, O.P.
Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam


(Thư này như một lời cầu nguyện thay cho những gì muốn nói!)
114.864864865135.135135135250