01/10/2022
2724
THƯ THÁNG 10 - THÁNG MÂN CÔI

Kính thưa quý vị,

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Trong suốt tháng 10 này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu hiệp lòng hiệp ý lần hạt Mân Côi để cầu nguyện.

Con người, thế giới cũng như Giáo Hội ngày nay đang phải đối diện với những thách đố mang tính cách toàn cầu. Tương lai của nhân loại đang bấp bênh… Việc lần hạt cầu nguyện là một điều rất cần thiết hơn bao giờ hết, để nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, xin Chúa thương cứu nguy con người, thế giới và Giáo Hội thoát khỏi những hiểm họa tàn khốc.

Đi đâu và trong các dịp khác nhau, nhất là Tháng Mân Côi, tôi cứ muốn lặp lại lời mời gọi của Giáo Hội cũng như của chính Đức Mẹ là: lần hạt Mân Côi.

Kinh Mân Côi là lời kinh cầu nguyện đơn giản và dễ thực hiện. Kinh Mân Côi là lời kinh từ trời. Vì là lời kinh từ trời, nên Kinh Mân Côi có một giá trị vô cùng cao quý, mang lại ơn ích vô vàn và có sức mạnh biến đổi lòng người... Lịch sử Giáo Hội cho thấy rằng nhờ sức mạnh của Kinh Mân Côi và sự cầu bầu đắc lực của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã cứu nguy con người, thế giới và Giáo Hội nhiều lần.

Xin hãy lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và toàn thể nhân loại cũng như các linh hồn nơi luyện ngục…

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi, chúc lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn… chúng ta.
Hà Tĩnh, ngày 01.10.2022
Đặc trách Kinh Mân Côi thuộc Dòng Đa Minh Việt Nam - Hội Mân Côi Việt Nam
Linh mục Phanxicô Xavie Trần Kim Ngọc, O.P.

_______

GIỚI THIỆU APP - ỨNG DỤNG LẦN HẠT MÂN CÔI

Kính thưa quý vị,
Để giúp quý vị, nhất là giới trẻ hay những người chưa có thói quen cầu nguyện, dễ dàng tìm kiếm nguồn cầu nguyện hằng ngày (với Lời Chúa, Kinh Mân Côi… Giờ Kinh Gia Đình hay các hội đoàn), chúng tôi xin giới thiệu với quý vị 2 ứng dụng cho điện thoại thông minh – smartphone như sau:

1- App cho các dòng điện thoại chạy trên nền tảng Ios (như Iphone…), tải tại đây.
2- App cho các dòng điện thoại chạy trên nền Android (như Samsung…), tải tại đây
114.864864865135.135135135250