29/09/2020
1062
Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ông bà và anh chị em… cùng quý vị,

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính các vị tổng lãnh thiên thần: Micael, Raphael và Gabriel. Nhân dịp đặc biệt này, chuẩn bị bước vào Tháng Mười-Tháng Mân Côi, tôi xin phép quý vị, để thưa trực tiếp với tổng lãnh thiên thần Gabriel là vị được Thiên Chúa sai đến với Trinh nữ Maria trong biến cố truyền tin năm xưa.

Thưa đức tổng lãnh thiên thần Gabriel,
Năm xưa, ngài thật vinh dự được Thiên Chúa sai đến với Trinh nữ Maria mà chào kính: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28). Ngày nay, xin ngài tiếp tục chào kính “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”. Từng giờ từng ngày, xin ngài đón nhận những lời chào kính và ca khen của các vị tổng lãnh thiên thần khác, các vị thiên thần, các vị thánh tổ phụ, tiên tri, tông đồ, tử đạo,… và của các thánh nam nữ; xin ngài cũng hãy đón nhận những lời chào kính và ca khen của mọi người đang sống nơi trần gian và các linh hồn trong luyện ngục… để dâng lên Đức Maria. Đức Maria đã nói tiên tri về mình rằng: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48). Quả thật, Đức Maria được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, gìn giữ một cách vẹn toàn và ban ân sủng một cách tràn đầy. Đức Trinh Nữ được tuyển chọn và được cất nhắc lên làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ chúng sinh, làm Mẹ nhân loại, làm Mẹ Giáo Hội và làm Mẹ thiêng liêng của mỗi người; làm Nữ Vương Thiên Đàng và Nữ Vương muôn loài muôn vật. Đức Trinh Nữ thật rất đáng kính chuộng, rất đáng ngợi khen và rất đáng yêu mến. Quả thật, thưa đức tổng lãnh, ngài cùng muôn loài muôn vật và cùng chúng tôi có ca khen Đức Trinh Nữ như thế nào đi nữa, thì Đức Trinh Nữ là tôi tớ của Thiên Chúa, rất khiêm nhường, sẽ quy tất cả mọi vinh dự về cho Thiên Chúa hết thảy, bằng chứng là khi bà Êlisabét khen Đức Trinh Nữ “Em thật có phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42), Đức Nữ liền hướng về Thiên Chúa mà thưa lên rằng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” (xc. Lc 1,46-55). Ngài hãy tiếp tục chào kính và dâng những ca khen của ngài và của mọi loài mọi vật lên Đức Trinh Nữ Vương, để qua Đức Nữ, Thiên Chúa được chúc tụng, còn chúng ta được đổ tràn ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa.

Thưa quý vị,
Tôi lại xin mạn phép thưa lên với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta.

Thưa Mẹ, Tháng Mười-Tháng Mân Côi lại đến, Giáo Hội dành riêng tháng này, mời gọi mọi người tín hữu, hợp ý lần chuỗi Mân Côi, để tôn vinh Mẹ và Kinh Mân Côi rất thánh của Mẹ. Trong bối cảnh của xã hội hiện tại, chúng con không thể đi nhiều nơi, mà cũng không có khả năng để làm cho người ta hiểu biết, yêu mến và siêng năng lần hạt như Mẹ mong muốn được. Chúng con xin hợp lời với các vị tổng lãnh thiên thần, các thiên thần, các thánh tổ phụ, các tiên tri, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh hiển tu, các thánh ẩn tu, các thánh đồng trinh, các thánh nam nữ, tất cả mọi người tín hữu,… và các linh hồn trong luyện ngục: cùng ca khen và tôn vinh Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chúng sinh, Mẹ nhân loại, Mẹ Giáo Hội và Mẹ của mỗi người chúng con. Mẹ đang ở trong vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa, Mẹ thấy rõ nhu cầu của từng người, hoàn cảnh của từng gia đình, tình hình của Giáo Hội, tương lai của nhân loại, tình trạng của các linh hồn nơi luyện ngục... Xin Mẹ hãy tỏ ra là Mẹ của chúng con. Xin Mẹ hãy dùng quyền năng thương xót mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, để khẩn cầu Ngài xót thương chúng con và thế giới chúng con đang sống cũng như các linh hồn nơi chốn luyện hình. Mẹ ơi, Mẹ hãy thực hiện điều gì là vinh quang cho Thiên Chúa, và điều gì là tốt cho phần rỗi chúng con cũng như các linh hồn trong chốn luyện hình.

Và cuối cùng, xin thưa quý vị,
Lời Mẹ Maria “hãy năng lần hạt Mân Côi” mời gọi năm xưa tại Fatima, lại vang lên như một điệp khúc tha thiết. Mẹ đang lo lắng cho số phận của mỗi người, hoàn cảnh của mỗi gia đình… và tương lai của cả nhân loại. Để Mẹ làm tròn thiên chức từ mẫu, xin quý vị hãy dùng Kinh Mân Côi như một lối nhỏ mở ra, nhờ thế, Mẹ có thể tới thăm viếng từng người, từng nhà… và nhân loại này. Mẹ đến được với chúng ta, ân sủng của Thiên Chúa cũng được tuôn đổ xuống dồi dào trên chúng ta. Mong thay được như vậy!

Với Mẹ Maria, xin chúc tụng Thiên Chúa; nhờ Mẹ Maria, xin tạ ơn Thiên Chúa; qua Mẹ Maria, xin Thiên Chúa tình thương chúc phúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
Biên Hoà, ngày 29.09.2020
Lễ kính các tổng lãnh thiên thần Micael, Raphael và Gabriel
Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250