01/06/2021
324
XONG RỒI THÁNG NĂM
Tháng Năm về nao nức lòng con thảo

Áo màu tươi nét mặt rạng tâm tình
Hồn hát ca điệu mừng như trẩy hội
Dâng ngàn hoa lên Mẹ Cả Đất Trời.
Tháng Năm xong, không hết lòng mến Mẹ
Mở tâm tình cảm mến trải vô biên
Gửi Trời Cao, để Tình Chúa dào dạt
Khúc tri ân ghi tạc bước sống đời.

TÂM TÌNH THÁNG SÁU
Trái tim Chúa chảy tràn bao ân sủng
Đầy xót thương an ủi khiếp phàm trần
Xin lắng nghe tiếng lòng ai tan vỡ
Xuống Thần Linh cứu chữa kẻ khốn cùng!

Đặc trách
Linh mục
FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250