01/03/2017
1344
Trong hành trình Mùa Chay với 40 ngày, Lời Chúa thôi thúc chúng ta sống thân mật với Chúa Giêsu chịu khổ nạn.

Sống tâm tình Mùa Chay đúng nghĩa, mỗi người tín hữu được mời gọi:

- Ăn chay, hãm mình và hy sinh,
- Làm việc bác ái giúp đỡ tha nhân,
- Đọc kinh cầu nguyện.

Xin cho mỗi người chúng ta sống tha thiết với những tâm tình trên.
114.864864865135.135135135250