04/08/2018
1057
Kính thưa quý ông bà, anh chị em và quý hội viên trong Hội Mân Côi,

Chỉ còn 11 ngày nữa là đến ngày mừng lễ ĐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI. Trong dịp này, người người nhiều nơi đổ về La Vang để mừng lễ ĐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI. Ngày 15 tháng 8 hằng năm như là ngày hội của con cái Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam.

Những gì đang xảy ra quanh chúng ta cho thấy rằng sự dữ ngày càng gia tăng. Đất nước Việt Nam đang phải trải qua thời kỳ khó khăn về nhiều mặt. Là con dân Việt, chúng ta có thể làm gì để giúp Đất nước? Mỗi người có thể làm theo khả năng của mình để góp phần làm cho quê hương - xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn, bác ái hơn... Tuy nhiên, có một điều người Kitô hữu có thể làm cho Đất nước này một cách đơn giản mà rất hiệu quả, đó là; CẦU NGUYỆN.

Lời CẦU NGUYỆN có sức mạnh biến đổi lòng người và xã hội. Lời CẦU NGUYỆN với lòng tin tưởng sẽ làm THIÊN CHÚA dủ lòng thương. Mẹ Maria được rước về trời, được ở trong vinh quang của Thiên Chúa. Từ trong cung lòng của Thiên Chúa, Mẹ thấy rõ nỗi lòng của mỗi người, hoàn cảnh của từng gia đình..., và hiện tình của Đất nước. Xin hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho quê hương và Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang.

Quý vị có thể theo dõi và hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi, qua TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG từ ngày 06-14.08.2018 trên website này.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành trên chúng ta và quê hương Đất nước này! Amen.

Tu viện thánh Martin, ngày 04.08.2018

Đặc trách
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.