23/09/2021
1369
TUẦN CỬU NHẬT (24.09 - 02.10.2021):
KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

 
+> Khởi động chương trình THÁNG MƯỜI - THÁNG MÂN CÔI
+> Hướng đến mừng trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI
 
Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện với các ý chỉ như sau:
 
+) Ngày thứ 1 - 24.09: Xin cho những người làm Tông đồ cho ĐỨC MẸ MÂN CÔI được lòng nhiệt tình và sốt mến trong tinh thần của GIÁO HỘI.
 
+) Ngày thứ 2 - 25.09: Xin cho người công giáo siêng năng lần hạt MÂN CÔI sốt sắng hơn.
 
+) Ngày thứ 3 - 26.09: Xin cho nhiều người dấn thân quảng bá KINH MÂN CÔI huyền nhiệm cho nhiều người được biết giá trị cao quý của lời kinh này.
 
+) Ngày thứ 4 - 27.09: Xin cho người tín hữu có lòng thành thật sùng kính ĐỨC MẸ như THIÊN CHÚA mong muốn.
 
+) Ngày thứ 5 - 28.09: Xin cho nhiều người biết được ơn ích và sự ưu việt của HỘI MÂN CÔI.
 
+) Ngày thứ 6 - 29.09: Xin cho giới trẻ ngày nay biết nuôi dưỡng ĐỨC TIN qua lời kinh đơn sơ là KINH MÂN CÔI.
 
+) Ngày thứ 7 - 30.09: Xin cho thiếu nhi có lòng yêu mến KINH MÂN CÔI rất thánh của ĐỨC MẸ mà siêng năng lần hạt.
 
+) Ngày thứ 8 - 01.10: Xin cho THÁNG MÂN CÔI này thực sự là THÁNG CỦA ÂN SỦNG, người người và nhà nhà hiệp lòng sốt sắng dâng lên MẸ THIÊN CHÚA những TRÀNG KINH MÂN CÔI.
 
+) Ngày thứ 9 - 02.10: Xin cho lời cầu nguyện bằng KINH MÂN CÔI trở thành lời kinh cầu nguyện hằng ngày của mỗi người và mỗi gia đình.
 
Chúa Nhật, 03.10.2021: mừng trọng thể LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con trong thời gian dịch bệnh này! Ave Maria.
 
Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
 
114.864864865135.135135135250