Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ
Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ / 1000 / Đền Tạ Mẹ
Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ Làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Lời Nguyện mở đầu: Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp ...
Chương Trình - Lịch Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Hàng Tháng
Chương Trình - Lịch Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Hàng Tháng
/ 2488 / Đền Tạ Mẹ
LỊCH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ VÀ THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÀO THỨ BẢY ĐẦU THÁNG Thời gian:  Thứ Bảy đầu tháng ​                     * 11g30: Lần hạt Mân Côi ​       ...
Đền Tạ Trái Tim Mẹ
Đền Tạ Trái Tim Mẹ
/ 3238 / Đền Tạ Mẹ
Nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cần phải được “Tôn Sùng”, thì Trái Tim Đau Thương Mẹ cần phải được “Đền Tạ”.   Đúng thế, mục đích Mẹ hiện ra ở Fatima là để kêu gọi loài người “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
/ 3955 / Đền Tạ Mẹ
Nguồn gốc   Sự Sùng Kính trong những Thứ Bảy Đầu Tháng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria đã được đề cập lần đầu tiên do Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. Sau khi cho ba trẻ em, Francisco, Jacinta and Lucia, thấy thị kiến ...
Ngày 8/9: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Ngày 8/9: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
/ 2359 / Đền Tạ Mẹ
LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ   I. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ   Theo Thánh sử Luca (Lc 1:26), Đức Trinh Nữ Maria sống tại Nagiarét khi chịu thai Chúa Giêsu, nên có thể Người cũng sinh ra tại Nagiarét. Và theo ngụy thư, gia đình hai Thánh Gioakim và Anna cư ...
Lễ Đức Mẹ Nữ Vương: Ngày 22/8
Lễ Đức Mẹ Nữ Vương: Ngày 22/8
/ 2530 / Đền Tạ Mẹ
I. NGUỒN GỐC LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG Thời Cựu ước, phụ nữ Do Thái khắp nước Giuđêa hoặc cư ngụ bên Ai Cập bỏ Đức Giavê mà thờ Thiên nữ vương, nên đã bị tiên tri Giêrêmia kịch liệt lên án (Gr 7:18; 44:15-28). Thiên nữ vương là nữ thần ái ...
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời: Ngày 15/8
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời: Ngày 15/8
/ 2514 / Đền Tạ Mẹ
I. TIẾN TRÌNH TÍN ĐIỀU MẸ LÊN TRỜI   Theo hai cha Pohle và Scheeben, mấy thế kỷ đầu không có dấu tích gì về lòng tin Đức Mẹ Maria lên trời. Nhưng một cái quách (sarcophagus) đầu thế kỷ IV hiện ở nền nhà thờ Santa Engracia thành Saragossa (Tây ...