02/01/2016
2781
LỊCH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ VÀ THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÀO THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Thời gian:  Thứ Bảy đầu tháng

​                     * 11g30: Lần hạt Mân Côi
​                     * 12g00: Thánh lễ
Địa điểm:    Nguyện đường Đền thánh Martin, số 1/4 Kp.10 - P. Tân Biên - Tp. Biên Hoà - Đồng Nai
Nội dung:    Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ kính Đức Mẹ
Mục đích:    Đền tạ Trái Tim Đức Mẹ theo lệnh truyền của chính Đức Mẹ tại Fatima năm 1917

LỊCH NĂM 2016
Thứ Bảy, 02.01.2016
Thứ Bảy, 06.02.2016
Thứ Bảy, 05.03.2016
Thứ Bảy, 02.04.2016
Thứ Bảy, 07.05.2016
Thứ Bảy, 04.06.2016
Thứ Bảy, 02.07.2016
Thứ Bảy, 06.08.2016
Thứ Bảy, 03.09.2016
Thứ Bảy, 01.10.2016
Thứ Bảy, 05.11.2016
Thứ Bảy, 03.12.2016
114.864864865135.135135135250