02/01/2016
3734
Nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cần phải được “Tôn Sùng”, thì Trái Tim Đau Thương Mẹ cần phải được “Đền Tạ”.
 
Đúng thế, mục đích Mẹ hiện ra ở Fatima là để kêu gọi loài người “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi” (FILOW:168). Do đó, đối với các linh hồn ưu tuyển con cưng của Mẹ, những Thiếu Nhi Fatima của Mẹ, những Tông Đồ Fatima của Mẹ, Mẹ chẳng những muốn họ ăn năn cải thiện đời sống, mà còn phải sống tinh thần đền tạ và làm việc đền tạ Thiên Chúa và Mẹ nữa.
Chính tinh thần và làm việc đền tạ này làm chứng họ thực sự “nhận biết” và “yêu mến” Mẹ hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Bởi vì, chỉ có những người yêu nhau thật sự và tha thiết mới cảm thông được đau thương của nhau. Nhờ cảm nghiệm được đau thương của người mình yêu như là của mình, họ sẽ tìm hết cách để an ủi, để xoa dịu, để chia sẻ với người mình yêu. Đó chính là ý nghĩa của lời Chúa Giêsu vừa than thở vừa kêu gọi những linh hồn thân tín của Ngài qua chị Lucia ngày 10/12/1925:
 
“Hãy thương đến Trái Tim Mẹ rất thánh của con bị đội mạo gai do những kẻ vô ơn liên lỉ đâm vào mà không có ai làm việc đền tạ để gỡ những gai ấy ra”(FILOW:195).
 
Về tinh thần đền tạ, Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn những ai làm việc đền tạ phải có chủ ý đền tạ rõ ràng và chủ ý đó phải làm chủ việc đền tạ của họ.
Vào lần hiện ra thứ ba ở Fatima, 13/7/1917, Đức Mẹ đã dạy 3 Thiếu Nhi Fatima lời nguyện “mỗi khi làm một việc hy sinh: 'Ôi Chúa Giêsu, vì yêu Chúa, cho tội nhân ăn năn trở lại, và để đền tạ tội lỗi đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria'” (FILOW:162).
 
Phần Chúa Giêsu, ngày 15/2/1926, đã hiện ra với chị Lucia qua hình ảnh một em nhỏ để hỏi chị về việc truyền bá những gì Mẹ Ngài đã dặn chị, cuối cùng Ngài nói:
 
“Hỡi con, thật thế, nhiều linh hồn bắt đầu giữ Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, song chỉ có một số ít hoàn tất những ngày này thôi, vả lại, những kẻ hoàn tất những ngày này lại chỉ có ý nhận lãnh những ơn ích được hứa cho họ bởi đấy mà ra. Họ sẽ làm hài lòng Cha hơn nếu họ giữ 5 ngày này sốt sắng với ý đền tạ Trái Tim Mẹ của các con trên trời, hơn là họ đọc 15 chục kinh một cách ơ hờ lãnh đạm” (FILOW:197).
 
Về công việc đền tạ, Đức Mẹ và Thiên Thần đã đề cập đến những việc như hy sinh và giữ các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng; rồi trong Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, để đền tạ, cần phải làm những việc như xưng tội, rước lễ, lần hạt 50 Kinh Mân Côi và suy gẫm 15 mầu nhiệm Mân Côi trong vòng 15 phút.
 
ĐỀN TẠ BẰNG VIỆC HY SINH
 
Thiên Thần đã hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai vào mùa hè năm 1916 và dạy cho các em rằng: “Hãy làm mọi sự có thể để hy sinh dâng lên Thiên Chúa như một việc đền tạ tội lỗi mà Ngài bị xúc phạm...” (FILOW:152). 
 
Ngay lần hiện ra đầu tiên với 3 Thiếu Nhi Fatima, ngày 13/5/1917, Đức Mẹ đã đặt vấn đề với các em là:
 
“Các con có sẵn lòng dâng chính mình các con cho Chúa để chịu mọi đau khổ Ngài sẽ gửi đến cho các con, như một việc đền tạ tội lỗi mà Ngài đã bị xúc phạm không?”(FILOW:158). Các em đã đồng thanh trả lời ngay với Đức Mẹ rằng: “Vâng, chúng con sẵn sàng” (FILOW:158).
 
Thế là, bắt đầu ngay sau lần hiện ra này, con người và cuộc đời của các em thực sự đã trở thành của lễ hy sinh bằng những hãm mình tự chọn cũng như bằng những chịu đựng trái ý Chúa gửi đến cho các em, như bệnh tật về phần xác nơi hai anh em Phanxicô và Giaxinta, như, khổ tâm phần hồn nơi Lucia, như công kích chung quanh cho cả 3 em v.v... Để rồi, vào lần hiện ra áp chót, ngày 13/9/1917, Đức Mẹ đã cho các em biết: “Thiên Chúa hài lòng về những hy sinh của các con” (FILOW:168).
 
ĐỀN TẠ BẰNG VIỆC GIỮ CÁC NGÀY THỨ BẢY ĐẦU THÁNG
  
Nếu việc hy sinh, đối với các con Mẹ, cần thiết trong việc Đền Tạ thế nào, thì, đối với Mẹ, giữ các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng là việc
114.864864865135.135135135250